ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
00.jpg

Πλαστικάκης: -Και η ανακύκλωση, που γίνεται; Μέσα στους κάδους;

Χαρτένια: -Όχι Πλαστικάκη. Σε Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) γίνεται η ανακύκλωση. Μας πηγαίνουν εκεί με ειδικά απορριμματοφόρα, μας ταξινομούν ανάλογα με το υλικό το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, μας μετατρέπουν σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια μπορούν να μας χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Μάθε...για τα Κ.Δ.Α.Υ

Δημιούργησε... χαρτί

Γυαλιλί: -Τι θα απογίνει άραγε το γυάλινο κορμί μου;

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
<body>
 
<html>
 
<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to agapi."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>
 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="agapi" />
<meta name="DC:Title" content="&quot;&#x03A4;&#x03B9; &#x03AE;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BD; &#x03BA;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C4;&#x03B9; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03CE; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B3;&#x03AF;&#x03BD;&#x03C9; &#x03B1;&#x03BD; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03C5;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03B8;&#x03CE;&quot;" />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
<title>
"&#x03A4;&#x03B9; &#x03AE;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BD; &#x03BA;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C4;&#x03B9; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03CE; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B3;&#x03AF;&#x03BD;&#x03C9; &#x03B1;&#x03BD; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03C5;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03B8;&#x03CE;"
</title>
 
<!-- Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 -->
 
<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen -->
 
<style type="text/css">
 
/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */
 
/* BeginCorePageCSS */
 
/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 */
 
/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
  display: none;
}
 
body{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  background-color: #008040;
  color: #000000;
 
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  font-size: small;
}
 
p{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
table,div,span,td{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
div.Titles{
  padding: 0.5em;;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  display: inline;
}
 
.ExerciseTitle{
  font-size: 140%;
  color: #000000;
}
 
.ExerciseSubtitle{
  font-size: 120%;
  color: #000000;
}
 
div.StdDiv{
  background-color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  padding: 0.5em;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #000000;
  margin-bottom: 1px;
}
 
/* EndCorePageCSS */
 
.RTLText{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
.CentredRTLText{
  text-align: center;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
button p.RTLText{
  text-align: center;
}
 
.RTLGapBox{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.Guess{
  font-weight: bold;
}
 
.CorrectAnswer{
  font-weight: bold;
}
 
div#Timer{
  padding: 0.25em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
span#TimerText{
  padding: 0.25em;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  font-weight: bold;
  display: none;
  color: #000000;
}
 
span.Instructions{
 
}
 
div.ExerciseText{
 
}
 
.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
  color: #000000;
}
 
.LeftItem{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  text-align: left;
}
 
.RightItem{
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
span.CorrectMark{
 
}
 
input, textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
select{
  font-size: 100%;
}
 
div.Feedback {
  background-color: #008040;
  left: 33%;
  width: 34%;
  top: 33%;
  z-index: 1;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  color: #000000;
  position: absolute;
  display: none;
  font-size: 100%;
}
 
div.ExerciseDiv{
  color: #000000;
}
 
/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
  background-color: transparent;
  color: #000000;
  border-color: #000000;
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  width: 90%;
  position: relative;
  text-align: center;
  padding: 0px;
}
 
table.FlashcardTable tr{
  border-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Showing{
  font-size: 140%;
  text-align: center;
  width: 50%;
  display: table-cell;
  padding: 2em;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Hidden{
  display: none;
}
 
/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  text-align: center;
}
 
a.ExSegment{
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
span.RemainingWordList{
  font-style: italic;
}
 
div.DropLine {
  position: absolute;
  text-align: center;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
  border-bottom-color: #000000;
  width: 80%;
}
 
/* JCloze styles */
 
.ClozeWordList{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
 
div.ClozeBody{
  text-align: left;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  line-height: 2.0
}
 
span.GapSpan{
  font-weight: bold;
}
 
/* JCross styles */
 
table.CrosswordGrid{
  margin: auto auto 1em auto;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  background-color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid tbody tr td{
  width: 1.5em;
  height: 1.5em;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 140%;
  padding: 1px;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid span{
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.BlankCell{
  background-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  font-weight: bold;
}
 
table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  padding: 1px;
  font-weight: bold;
}
 
.NumLetterCellText{
  cursor: pointer;
  color: #000000;
}
 
.GridNum{
  vertical-align: super;
  font-size: 66%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
.GridNum:hover, .GridNum:visited{
  color: #000000;
}
 
table#Clues{
  margin: auto;
  vertical-align: top;
}
 
table#Clues td{
  vertical-align: top;
}
 
table.ClueList{
 margin: auto;
}
 
td.ClueNum{
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  vertical-align: top;
}
 
td.Clue{
  text-align: left;
}
 
div#ClueEntry{
  text-align: left;
  margin-bottom: 1em;
}
 
/* Keypad styles */
 
div.Keypad{
  text-align: center;
  display: none; /* initially hidden, shown if needed */
  margin-bottom: 0.5em;
}
 
div.Keypad button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  width: 2em;
}
 
/* JQuiz styles */
 
div.QuestionNavigation{
  text-align: center;
}
 
.QNum{
  margin: 0em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: bold;
  vertical-align: middle;
}
 
textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.QuestionText{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
.Answer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
}
 
.PartialAnswer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: #000000;
}
 
.Highlight{
  color: #000000;
  background-color: #ffff00;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}
 
ol.QuizQuestions{
  text-align: left;
  list-style-type: none;
}
 
li.QuizQuestion{
  padding: 1em;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
}
 
ol.MCAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: upper-alpha;
  padding: 1em;
}
 
ol.MCAnswers li{
  margin-bottom: 1em;
}
 
ol.MSelAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: lower-alpha;
  padding: 1em;
}
 
div.ShortAnswer{
  padding: 1em;
}
 
.FuncButton {
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonUp {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
 
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonDown {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #ffffff;
  border-bottom-color: #ffffff;
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
/*BeginNavBarStyle*/
 
div.NavButtonBar{
  background-color: #ffff80;
  text-align: center;
  margin: 2px 0px 2px 0px;
  clear: both;
  font-size: 100%;
}
 
.NavButton {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffbf;
  border-top-color: #ffffbf;
  border-right-color: #7f7f40;
  border-bottom-color: #7f7f40;
  background-color: #ffff80;
  color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonUp {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffbf;
  border-top-color: #ffffbf;
  border-right-color: #7f7f40;
  border-bottom-color: #7f7f40;
  color: #ffff80;
  background-color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonDown {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f40;
  border-top-color: #7f7f40;
  border-right-color: #ffffbf;
  border-bottom-color: #ffffbf;
  color: #ffff80;
  background-color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
/*EndNavBarStyle*/
 
a{
  color: #ff8000;
}
 
a:visited{
  color: #ff8000;
}
 
a:hover{
  color: #ff8000;
}
 
div.CardStyle {
  position: absolute;
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  padding: 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
  left: -50px;
  top: -50px;
  overflow: visible;
}
 
.rtl{
  text-align: right;
  font-size: 140%;
}
 
</style>
 
<script type="text/javascript">
 
//<![CDATA[
 
<!--
 
function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
  this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};
 
  this.ua = navigator.userAgent;
  this.name = navigator.appName;
  this.ver = navigator.appVersion; 
 
//Get data about the browser
  this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
  this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);
 
//Look for Gecko
  this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
  if (this.gecko){
    this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
    if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
  }
 
//Look for Firebird
  this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);
 
//Look for Safari
  this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
  if (this.safari){
    this.gecko = false;
  }
 
//Look for IE
  this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
  if (this.ie){
    this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
    if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
  }
 
//Look for Opera
  this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
  if (this.opera){
    this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
    if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
  }
  if (this.min == false){
    alert('Your browser may not be able to handle this page.');
  }
 
//Special case for the horrible ie5mac
  this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}
 
var C = new Client();
 
//for (prop in C){
//  alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}
 
//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS
 
//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}
 
function NavBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'NavButton';
}
 
function NavBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]
 
function FuncBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}
 
function FuncBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'FuncButton';
}
 
function FuncBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'FuncButtonDown';
}
 
function FocusAButton(){
  if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
    document.getElementById('CheckButton1').focus();
  }
  else{
    if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
      document.getElementById('CheckButton2').focus();
    }
    else{
      document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
    }
  }
}
 
//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX
 
var topZ = 1000;
 
function ShowMessage(Feedback){
  var Output = Feedback + '<br /><br />';
  document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
  var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
  topZ++;
  FDiv.style.zIndex = topZ;
  FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';
 
  FDiv.style.display = 'block';
 
  ShowElements(false, 'input');
  ShowElements(false, 'select');
  ShowElements(false, 'object');
  ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');
 
//Focus the OK button
  setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);
 
//
}
 
function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug -- hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed
 
  //get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
  TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
  var Els;
  if (TopNode != null) {
    Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
  } else {
    Els = document.getElementsByTagName(TagName);
  }
 
  for (var i=0; i<Els.length; i++){
    if (TagName == "object") {
      //manipulate object elements in all browsers
      if (Show == true){
        Els[i].style.visibility = 'visible';
        //get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
      }
      else{
        Els[i].style.visibility = 'hidden';
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
      }
    } 
    else {
      // tagName is either input or select (that is, Form Elements)
      // ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
      if (C.ie) {
        if (C.ieVer < 7) {
          if (Show == true){
            Els[i].style.visibility = 'visible';
          }
          else{
            Els[i].style.visibility = 'hidden';
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
function HideFeedback(){
  document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
  ShowElements(true, 'input');
  ShowElements(true, 'select');
  ShowElements(true, 'object');
  if (Finished == true){
    Finish();
  }
}
 
//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES
 
//PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
//Get the page width and height
  this.W = 600;
  this.H = 400;
  this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
  this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
 
var pg = null;
 
function GetPageXY(El) {
  var XY = {x: 0, y: 0};
  while(El){
    XY.x += El.offsetLeft;
    XY.y += El.offsetTop;
    El = El.offsetParent;
  }
  return XY;
}
 
function GetScrollTop(){
  if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
    return window.pageYOffset;
  }
  else{
    if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
      return document.body.scrollTop;
    }
    else{
      if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
        return document.documentElement.scrollTop;
      }
      else{
        return 0;
      }
    }
  }
}
 
function GetViewportHeight(){
  if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
    return window.innerHeight;
  }
  else{
    if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
   'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
      return document.documentElement.clientHeight;
    }
    else{
      return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
    }
  }
}
 
function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
  var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
  return GetScrollTop() + T; 
}
 
//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;
 
function SuppressBackspace(e){ 
  if (InTextBox == true){return;}
  if (C.ie) {
    thisKey = window.event.keyCode;
  }
  else {
    thisKey = e.keyCode;
  }
 
  var Suppress = false;
 
  if (thisKey == 8) {
    Suppress = true;
  }
 
  if (Suppress == true){
    if (C.ie){
      window.event.returnValue = false;  
      window.event.cancelBubble = true;
    }
    else{
      e.preventDefault();
    }
  }
}
 
if (C.ie){
  document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
  window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
  if (window.addEventListener){
    window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
  }
}
 
function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
  var ItemToDump=0;
  var j=0;
  while (InArray.length > ReduceToSize){
    ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
    InArray.splice(ItemToDump, 1);
  }
}
 
function Shuffle(InArray){
  var Num;
  var Temp = new Array();
  var Len = InArray.length;
 
  var j = Len;
 
  for (var i=0; i<Len; i++){
    Temp[i] = InArray[i];
  }
 
  for (i=0; i<Len; i++){
    Num = Math.floor(j * Math.random());
    InArray[i] = Temp[Num];
 
    for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
      Temp[k] = Temp[k+1];
    }
    j--;
  }
  return InArray;
}
 
function WriteToInstructions(Feedback) {
  document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;
 
}
 
function EscapeDoubleQuotes(InString){
  return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}
 
function TrimString(InString){
    var x = 0;
 
    if (InString.length != 0) {
        while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
        }
 
        while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(1, InString.length)
        }
 
        while (InString.indexOf(' ') != -1) {
            x = InString.indexOf(' ')
            InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
         }
 
        return InString;
    }
 
    else {
        return '';
    }
}
 
function FindLongest(InArray){
  if (InArray.length < 1){return -1;}
 
  var Longest = 0;
  for (var i=1; i<InArray.length; i++){
    if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
      Longest = i;
    }
  }
  return Longest;
}
 
//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
  var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
  Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
  return Result;
}
 
function IsCJK(CharNum){
  return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}
 
//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
  var NList = document.getElementsByTagName('input');
  for (var i=0; i<NList.length; i++){
    if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
      NList[i].value = '';
    }
    if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
      NList[i].checked = '';
    }
  }
}
 
//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
  var Result = -1;
  for (var i=0; i<this.length; i++){
    if (this[i] == Input){
      Result = i;
    }
  }
  return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;
 
//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
  if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
    if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
      document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
    }
  }
}
 
//HOTPOTNET-RELATED CODE
 
var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.detail.value = Detail;
    Frm.submit();
  }
}
 
//JMATCH CORE JAVASCRIPT CODE
 
var CorrectIndicator = ':-)';
var IncorrectIndicator = 'X';
var YourScoreIs = '&#x0397; &#x03B2;&#x03B1;&#x03B8;&#x03BC;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;:';
var CorrectResponse = '&#x039C;&#x03C0;&#x03C1;&#x03AC;&#x03B2;&#x03BF;!!!';
var IncorrectResponse = '&#x0394;&#x03BF;&#x03BA;&#x03AF;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B5; &#x03BE;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AC;...';
var TotalUnfixedLeftItems = 0;
var TotCorrectChoices = 0;
var Penalties = 0;
var Finished = false;
var TimeOver = false;
 
var Score = 0;
var Locked = false;
var ShuffleQs = true;
var QsToShow = 4;
 
function StartUp(){
  RemoveBottomNavBarForIE();
 
  SetUpItems(ShuffleQs,QsToShow);
 
  TotalUnfixedLeftItems = document.getElementById('MatchDiv').getElementsByTagName('select').length;
 
//Create arrays
  CreateStatusArrays();
 
}
 
Status = new Array();
 
function CreateStatusArrays(){
  var Selects = document.getElementById('Questions').getElementsByTagName('select');
  for (var x=0; x<Selects.length; x++){
    Status[x] = new Array();
    Status[x][0] = 0; // Item not matched correctly yet
    Status[x][1] = 0; //Tries at this item so far
    Status[x][2] = Selects[x].id; //Store a ref to the original drop-down
    Status[x][3] = new Array(); //Sequence of guesses for this item
  }
}
 
function GetKeyFromSelectContainer(Container){
  var Result = -1;
  if (Container.getElementsByTagName('select').length > 0){
    var Select = Container.getElementsByTagName('select')[0];
    if (Select != null){
      Result = parseInt(Select.id.substring(1, Select.id.length));
    }
  }
  return Result;
}
 
function GetKeyFromSelect(Select){
  var Result = -1;
  if (Select != null){
    Result = parseInt(Select.id.substring(1, Select.id.length));
  }
  return Result;
}
 
var OriginalKeys = new Array();
var ReducedKeys = new Array();
 
function GetUniqueKeys(Container, TargetArray){
  TargetArray.length = 0;
  var x = -1;
  var SList = Container.getElementsByTagName('select');
  if (SList.length > 0){
    for (var i=0; i<SList.length; i++){
      x = GetKeyFromSelect(SList[i]);
      if (TargetArray.indexOf(x) < 0){
        TargetArray.push(x);
      }
    }
  }
}
 
function SetUpItems(ShuffleQs, ReduceTo){
  var QList = new Array();
  var i, j, k, Selects, Options;
 
//Remove all the table rows and put them in an array for processing
  var Qs = document.getElementById('Questions');
 
//First, get a list of keys
  GetUniqueKeys(Qs, OriginalKeys);
 
//Remove the table rows to an array
  while (Qs.getElementsByTagName('tr').length > 0){
    QList.push(Qs.removeChild(Qs.getElementsByTagName('tr')[0]));
  }
 
  var Reducing = (QList.length > ReduceTo);
 
//If required, select random rows to delete
  if (Reducing == true){
    var DumpItem = 0;
    while (ReduceTo < QList.length){
 
//Get a number to delete from the array
      DumpItem = Math.floor(QList.length*Math.random());
      for (i=DumpItem; i<(QList.length-1); i++){
        QList[i] = QList[i+1];
      }
      QList.length = QList.length-1;
    }
  }
//Shuffle the rows if necessary
  if (ShuffleQs == true){
    QList = Shuffle(QList);
  }
 
  TotalUnfixedLeftItems = QList.length;
 
//Write the rows back to the table body
  for (i=0; i<QList.length; i++){
    Qs.appendChild(QList[i]);
  }
 
//Now we need to remove any drop-down options that no longer have associated select items
  if (Reducing == true){
    GetUniqueKeys(Qs, ReducedKeys);
 
    Selects = Qs.getElementsByTagName('select');
    for (i=0; i<Selects.length; i++){
      Options = Selects[i].getElementsByTagName('option');
      for (j=Options.length-1; j>=0; j--){
        if (OptionRequired(Options[j].value) == false){
          Selects[i].removeChild(Options[j]);
        }
      }
    }
  }
}
 
function OptionRequired(Key){
  if (ReducedKeys.indexOf(Key) > -1){
    return true;
  }
  else{
    if (OriginalKeys.indexOf(Key) > -1){
      return false;
    }
    else{
      return true;
    }
  }
}
 
function CheckAnswers(){
  if (Locked == true){return;}
  var Select = null;
  var Key = -1;
  var Parent = null;
  var Answer = null;
  var AnsText = '';
  var AllDone = true;
  TotCorrectChoices = 0;
 
//for each item not fixed or a distractor
  for (var i=0; i<Status.length; i++){
 
//if it hasn't been answered correctly yet
    if (Status[i][0] < 1){
 
//Add one to the number of tries for this item
      Status[i][1]++;
 
//Get a pointer to the drop-down
      Select = document.getElementById(Status[i][2]);
      Key = GetKeyFromSelect(Select);
//Save the answer given
      Status[i][3].push(Select.options[Select.selectedIndex].value);
 
//Check the answer
      if (Select.options[Select.selectedIndex].value == Key){
          Status[i][0] = 1;
          AnsText = Select.options[Select.selectedIndex].innerHTML;
          Parent = Select.parentNode;
          Parent.removeChild(Select);
          Parent.innerHTML = AnsText;
          Parent.nextSibling.innerHTML = CorrectIndicator;
      } 
      else{
        AllDone = false;
        Parent = Select.parentNode;
        Parent.nextSibling.innerHTML = IncorrectIndicator;
      }
    }
    else{
//Add a copy of the last (correct) answer.
      Status[i][3].push(Status[i][3][Status[i][3].length-1]);
    }
//If it's correct, count it
    if (Status[i][0] == 1){
      TotCorrectChoices++;
    }
  }
//Calculate the score
  Score = Math.floor(((TotCorrectChoices-Penalties)/TotalUnfixedLeftItems)*100);
  if (Score<0){Score = 0;}
  var Feedback = '';
 
//Build the feedback
  if (AllDone == true){
    Feedback = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + CorrectResponse;
  }
  else{
    Feedback = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + IncorrectResponse;
//Penalty for incorrect check
    Penalties++;
  }
 
//If the exercise is over, deal with that
  if ((AllDone == true)||(TimeOver == true)){
 
    TimeOver = true;
    Locked = true;
    Finished = true;
    setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
    WriteToInstructions(Feedback);
  }
 
//Show the feedback
  ShowMessage(Feedback);
 
}
 
//-->
 
//]]>
 
</script>
 
</head>
 
<body onload="StartUp()" id="TheBody" >
 
<!-- BeginTopNavButtons -->
 
<!-- EndTopNavButtons -->
 
<div class="Titles">
  <h2 class="ExerciseTitle">"&#x03A4;&#x03B9; &#x03AE;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BD; &#x03BA;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C4;&#x03B9; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03CE; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B3;&#x03AF;&#x03BD;&#x03C9; &#x03B1;&#x03BD; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03C5;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03B8;&#x03CE;"</h2>
 
  <h3 class="ExerciseSubtitle">&#x0386;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03B1;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03AF;&#x03C7;&#x03B9;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2;</h3>
 
</div>
 
<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
  <div id="Instructions">&#x0391;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03AF;&#x03C7;&#x03B9;&#x03C3;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03BB;&#x03AD;&#x03BE;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B7;&#x03C2; &#x03B1;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C1;&#x03AE;&#x03C2; &#x03C3;&#x03C4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C2; &#x03BC;&#x03B5; &#x03B1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B7;&#x03C2; &#x03B4;&#x03B5;&#x03BE;&#x03B9;&#x03AC;&#x03C2; &#x03C3;&#x03C4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C2;.</div>
 
</div>
 
<div id="MainDiv" class="StdDiv">
 
<button id="CheckButton1" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;&#x0388;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B3;&#x03C7;&#x03BF;&#x03C2; &#x03B1;&#x03C0;&#x03AC;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2;&nbsp;</button>
 
<div id="MatchDiv" style="text-align: center;">
 
<form id="QForm" method="post" action="" onsubmit="return false;">
<table border="0" style="margin: 2em auto 2em auto;"><tbody id="Questions">
 
<tr><td class="LeftItem">&#x03B1;&#x03BB;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B9;&#x03BD;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B9;&#x03BF; &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AF; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03C8;&#x03C5;&#x03BA;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x03CD; &#x03AE; &#x03BA;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C3;&#x03AD;&#x03C1;&#x03B2;&#x03B1;&#x03C2;</td><td class="RightItem"><select id="s0_0"><option value="x">???</option>
 
<option value="1">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C6;&#x03AD; &#x03C3;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BB;&#x03B1;&#x03C7;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC;</option>
<option value="0">&#x03BC;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03BD;&#x03BF; &#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B6;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9;</option>
<option value="3">&#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE; &#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B1;</option>
<option value="2">&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AC;&#x03C1;&#x03C9;&#x03BC;&#x03B1;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x03C7;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C4;&#x03AF; &#x03AE; &#x03B5;&#x03C6;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B5;&#x03C1;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B5;&#x03C2;</td><td class="RightItem"><select id="s1_1"><option value="x">???</option>
<option value="1">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C6;&#x03AD; &#x03C3;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BB;&#x03B1;&#x03C7;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC;</option>
 
<option value="0">&#x03BC;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03BD;&#x03BF; &#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B6;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9;</option>
<option value="3">&#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE; &#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B1;</option>
<option value="2">&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AC;&#x03C1;&#x03C9;&#x03BC;&#x03B1;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x03B3;&#x03C5;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BD;&#x03BF; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;</td><td class="RightItem"><select id="s2_2"><option value="x">???</option>
<option value="1">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C6;&#x03AD; &#x03C3;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BB;&#x03B1;&#x03C7;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC;</option>
<option value="0">&#x03BC;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03BD;&#x03BF; &#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B6;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9;</option>
<option value="3">&#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE; &#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B1;</option>
 
<option value="2">&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AC;&#x03C1;&#x03C9;&#x03BC;&#x03B1;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03CC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;</td><td class="RightItem"><select id="s3_3"><option value="x">???</option>
<option value="1">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C6;&#x03AD; &#x03C3;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BB;&#x03B1;&#x03C7;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC;</option>
<option value="0">&#x03BC;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03BD;&#x03BF; &#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B6;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9;</option>
<option value="3">&#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE; &#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B1;</option>
<option value="2">&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AC;&#x03C1;&#x03C9;&#x03BC;&#x03B1;</option>
 
</select></td><td></td></tr>
 
</tbody></table>
</form>
</div>
 
<button id="CheckButton2" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;&#x0388;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B3;&#x03C7;&#x03BF;&#x03C2; &#x03B1;&#x03C0;&#x03AC;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2;&nbsp;</button>
 
</div>
 
<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
 
</div>
 
<!-- BeginBottomNavButtons -->
 
<!-- EndBottomNavButtons -->
 
<!-- BeginSubmissionForm -->
 
<!-- EndSubmissionForm -->
 
</body>
 
</html>

Ποια αντικείμενα πιστεύετε μπορούν να κατασκευαστούν:απο ένα γυάλινο μπουκάλι, απο μια πλαστική σακούλα, απο ένα φύλλο χαρτί, απο ένα αλουμινένιο τενεκεδάκι;

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
<body>
 
<html>
 
<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to agapi."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>
 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="agapi" />
<meta name="DC:Title" content="&#x0388;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9; &#x03C5;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF; &#x03CC;&#x03C4;&#x03B9; 5 &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C1;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C4;&#x03AC; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C5;&#x03C3;&#x03B7; &#x03B5;&#x03BD;&#x03CC;&#x03C2; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD;, 25 &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03B1;&#x03BB;&#x03C4;&#x03CC; &#x03AE; 26 &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03C4;&#x03B9;&#x03B1;&#x03C7;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BC;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03C5;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03B1;." />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
<title>
&#x0388;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9; &#x03C5;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF; &#x03CC;&#x03C4;&#x03B9; 5 &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C1;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C4;&#x03AC; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C5;&#x03C3;&#x03B7; &#x03B5;&#x03BD;&#x03CC;&#x03C2; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD;, 25 &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03B1;&#x03BB;&#x03C4;&#x03CC; &#x03AE; 26 &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03C4;&#x03B9;&#x03B1;&#x03C7;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BC;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03C5;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03B1;.
</title>
 
<!-- Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 -->
 
<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen -->
 
<style type="text/css">
 
/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */
 
/* BeginCorePageCSS */
 
/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 */
 
/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
  display: none;
}
 
body{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  background-color: #004080;
  color: #000000;
 
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  font-size: small;
}
 
p{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
table,div,span,td{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
div.Titles{
  padding: 0.5em;;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  display: inline;
}
 
.ExerciseTitle{
  font-size: 140%;
  color: #000000;
}
 
.ExerciseSubtitle{
  font-size: 120%;
  color: #000000;
}
 
div.StdDiv{
  background-color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  padding: 0.5em;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #000000;
  margin-bottom: 1px;
}
 
/* EndCorePageCSS */
 
.RTLText{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
.CentredRTLText{
  text-align: center;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
button p.RTLText{
  text-align: center;
}
 
.RTLGapBox{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.Guess{
  font-weight: bold;
}
 
.CorrectAnswer{
  font-weight: bold;
}
 
div#Timer{
  padding: 0.25em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
span#TimerText{
  padding: 0.25em;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  font-weight: bold;
  display: none;
  color: #000000;
}
 
span.Instructions{
 
}
 
div.ExerciseText{
 
}
 
.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
  color: #000000;
}
 
.LeftItem{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  text-align: left;
}
 
.RightItem{
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
span.CorrectMark{
 
}
 
input, textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
select{
  font-size: 100%;
}
 
div.Feedback {
  background-color: #004080;
  left: 33%;
  width: 34%;
  top: 33%;
  z-index: 1;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  color: #000000;
  position: absolute;
  display: none;
  font-size: 100%;
}
 
div.ExerciseDiv{
  color: #000000;
}
 
/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
  background-color: transparent;
  color: #000000;
  border-color: #000000;
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  width: 90%;
  position: relative;
  text-align: center;
  padding: 0px;
}
 
table.FlashcardTable tr{
  border-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Showing{
  font-size: 140%;
  text-align: center;
  width: 50%;
  display: table-cell;
  padding: 2em;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Hidden{
  display: none;
}
 
/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  text-align: center;
}
 
a.ExSegment{
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
span.RemainingWordList{
  font-style: italic;
}
 
div.DropLine {
  position: absolute;
  text-align: center;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
  border-bottom-color: #000000;
  width: 80%;
}
 
/* JCloze styles */
 
.ClozeWordList{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
 
div.ClozeBody{
  text-align: left;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  line-height: 2.0
}
 
span.GapSpan{
  font-weight: bold;
}
 
/* JCross styles */
 
table.CrosswordGrid{
  margin: auto auto 1em auto;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  background-color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid tbody tr td{
  width: 1.5em;
  height: 1.5em;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 140%;
  padding: 1px;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid span{
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.BlankCell{
  background-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  font-weight: bold;
}
 
table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  padding: 1px;
  font-weight: bold;
}
 
.NumLetterCellText{
  cursor: pointer;
  color: #000000;
}
 
.GridNum{
  vertical-align: super;
  font-size: 66%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
.GridNum:hover, .GridNum:visited{
  color: #000000;
}
 
table#Clues{
  margin: auto;
  vertical-align: top;
}
 
table#Clues td{
  vertical-align: top;
}
 
table.ClueList{
 margin: auto;
}
 
td.ClueNum{
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  vertical-align: top;
}
 
td.Clue{
  text-align: left;
}
 
div#ClueEntry{
  text-align: left;
  margin-bottom: 1em;
}
 
/* Keypad styles */
 
div.Keypad{
  text-align: center;
  display: none; /* initially hidden, shown if needed */
  margin-bottom: 0.5em;
}
 
div.Keypad button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  width: 2em;
}
 
/* JQuiz styles */
 
div.QuestionNavigation{
  text-align: center;
}
 
.QNum{
  margin: 0em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: bold;
  vertical-align: middle;
}
 
textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.QuestionText{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
.Answer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
}
 
.PartialAnswer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: #000000;
}
 
.Highlight{
  color: #000000;
  background-color: #ffff00;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}
 
ol.QuizQuestions{
  text-align: left;
  list-style-type: none;
}
 
li.QuizQuestion{
  padding: 1em;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
}
 
ol.MCAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: upper-alpha;
  padding: 1em;
}
 
ol.MCAnswers li{
  margin-bottom: 1em;
}
 
ol.MSelAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: lower-alpha;
  padding: 1em;
}
 
div.ShortAnswer{
  padding: 1em;
}
 
.FuncButton {
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonUp {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
 
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonDown {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #ffffff;
  border-bottom-color: #ffffff;
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
/*BeginNavBarStyle*/
 
div.NavButtonBar{
  background-color: #0000ff;
  text-align: center;
  margin: 2px 0px 2px 0px;
  clear: both;
  font-size: 100%;
}
 
.NavButton {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7fff;
  border-top-color: #7f7fff;
  border-right-color: #00007f;
  border-bottom-color: #00007f;
  background-color: #0000ff;
  color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonUp {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7fff;
  border-top-color: #7f7fff;
  border-right-color: #00007f;
  border-bottom-color: #00007f;
  color: #0000ff;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonDown {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #00007f;
  border-top-color: #00007f;
  border-right-color: #7f7fff;
  border-bottom-color: #7f7fff;
  color: #0000ff;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
/*EndNavBarStyle*/
 
a{
  color: #ff8000;
}
 
a:visited{
  color: #ff8000;
}
 
a:hover{
  color: #ff8000;
}
 
div.CardStyle {
  position: absolute;
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  padding: 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
  left: -50px;
  top: -50px;
  overflow: visible;
}
 
.rtl{
  text-align: right;
  font-size: 140%;
}
 
</style>
 
<script type="text/javascript">
 
//<![CDATA[
 
<!--
 
function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
  this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};
 
  this.ua = navigator.userAgent;
  this.name = navigator.appName;
  this.ver = navigator.appVersion; 
 
//Get data about the browser
  this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
  this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);
 
//Look for Gecko
  this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
  if (this.gecko){
    this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
    if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
  }
 
//Look for Firebird
  this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);
 
//Look for Safari
  this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
  if (this.safari){
    this.gecko = false;
  }
 
//Look for IE
  this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
  if (this.ie){
    this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
    if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
  }
 
//Look for Opera
  this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
  if (this.opera){
    this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
    if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
  }
  if (this.min == false){
    alert('Your browser may not be able to handle this page.');
  }
 
//Special case for the horrible ie5mac
  this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}
 
var C = new Client();
 
//for (prop in C){
//  alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}
 
//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS
 
//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}
 
function NavBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'NavButton';
}
 
function NavBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]
 
function FuncBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}
 
function FuncBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'FuncButton';
}
 
function FuncBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'FuncButtonDown';
}
 
function FocusAButton(){
  if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
    document.getElementById('CheckButton1').focus();
  }
  else{
    if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
      document.getElementById('CheckButton2').focus();
    }
    else{
      document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
    }
  }
}
 
//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX
 
var topZ = 1000;
 
function ShowMessage(Feedback){
  var Output = Feedback + '<br /><br />';
  document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
  var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
  topZ++;
  FDiv.style.zIndex = topZ;
  FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';
 
  FDiv.style.display = 'block';
 
  ShowElements(false, 'input');
  ShowElements(false, 'select');
  ShowElements(false, 'object');
  ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');
 
//Focus the OK button
  setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);
 
//
}
 
function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug -- hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed
 
  //get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
  TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
  var Els;
  if (TopNode != null) {
    Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
  } else {
    Els = document.getElementsByTagName(TagName);
  }
 
  for (var i=0; i<Els.length; i++){
    if (TagName == "object") {
      //manipulate object elements in all browsers
      if (Show == true){
        Els[i].style.visibility = 'visible';
        //get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
      }
      else{
        Els[i].style.visibility = 'hidden';
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
      }
    } 
    else {
      // tagName is either input or select (that is, Form Elements)
      // ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
      if (C.ie) {
        if (C.ieVer < 7) {
          if (Show == true){
            Els[i].style.visibility = 'visible';
          }
          else{
            Els[i].style.visibility = 'hidden';
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
function HideFeedback(){
  document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
  ShowElements(true, 'input');
  ShowElements(true, 'select');
  ShowElements(true, 'object');
  if (Finished == true){
    Finish();
  }
}
 
//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES
 
//PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
//Get the page width and height
  this.W = 600;
  this.H = 400;
  this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
  this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
 
var pg = null;
 
function GetPageXY(El) {
  var XY = {x: 0, y: 0};
  while(El){
    XY.x += El.offsetLeft;
    XY.y += El.offsetTop;
    El = El.offsetParent;
  }
  return XY;
}
 
function GetScrollTop(){
  if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
    return window.pageYOffset;
  }
  else{
    if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
      return document.body.scrollTop;
    }
    else{
      if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
        return document.documentElement.scrollTop;
      }
      else{
        return 0;
      }
    }
  }
}
 
function GetViewportHeight(){
  if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
    return window.innerHeight;
  }
  else{
    if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
   'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
      return document.documentElement.clientHeight;
    }
    else{
      return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
    }
  }
}
 
function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
  var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
  return GetScrollTop() + T; 
}
 
//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;
 
function SuppressBackspace(e){ 
  if (InTextBox == true){return;}
  if (C.ie) {
    thisKey = window.event.keyCode;
  }
  else {
    thisKey = e.keyCode;
  }
 
  var Suppress = false;
 
  if (thisKey == 8) {
    Suppress = true;
  }
 
  if (Suppress == true){
    if (C.ie){
      window.event.returnValue = false;  
      window.event.cancelBubble = true;
    }
    else{
      e.preventDefault();
    }
  }
}
 
if (C.ie){
  document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
  window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
  if (window.addEventListener){
    window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
  }
}
 
function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
  var ItemToDump=0;
  var j=0;
  while (InArray.length > ReduceToSize){
    ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
    InArray.splice(ItemToDump, 1);
  }
}
 
function Shuffle(InArray){
  var Num;
  var Temp = new Array();
  var Len = InArray.length;
 
  var j = Len;
 
  for (var i=0; i<Len; i++){
    Temp[i] = InArray[i];
  }
 
  for (i=0; i<Len; i++){
    Num = Math.floor(j * Math.random());
    InArray[i] = Temp[Num];
 
    for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
      Temp[k] = Temp[k+1];
    }
    j--;
  }
  return InArray;
}
 
function WriteToInstructions(Feedback) {
  document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;
 
}
 
function EscapeDoubleQuotes(InString){
  return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}
 
function TrimString(InString){
    var x = 0;
 
    if (InString.length != 0) {
        while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
        }
 
        while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(1, InString.length)
        }
 
        while (InString.indexOf(' ') != -1) {
            x = InString.indexOf(' ')
            InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
         }
 
        return InString;
    }
 
    else {
        return '';
    }
}
 
function FindLongest(InArray){
  if (InArray.length < 1){return -1;}
 
  var Longest = 0;
  for (var i=1; i<InArray.length; i++){
    if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
      Longest = i;
    }
  }
  return Longest;
}
 
//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
  var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
  Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
  return Result;
}
 
function IsCJK(CharNum){
  return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}
 
//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
  var NList = document.getElementsByTagName('input');
  for (var i=0; i<NList.length; i++){
    if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
      NList[i].value = '';
    }
    if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
      NList[i].checked = '';
    }
  }
}
 
//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
  var Result = -1;
  for (var i=0; i<this.length; i++){
    if (this[i] == Input){
      Result = i;
    }
  }
  return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;
 
//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
  if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
    if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
      document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
    }
  }
}
 
//HOTPOTNET-RELATED CODE
 
var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.detail.value = Detail;
    Frm.submit();
  }
}
 
//JQUIZ CORE JAVASCRIPT CODE
 
var CurrQNum = 0;
var CorrectIndicator = ':-)';
var IncorrectIndicator = 'X';
var YourScoreIs = '&#x0397; &#x03B2;&#x03B1;&#x03B8;&#x03BC;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;:';
 
//New for 6.2.2.0
var CompletedSoFar = '';
var ExerciseCompleted = '&#x039F;&#x03BB;&#x03BF;&#x03BA;&#x03BB;&#x03AE;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;';
var ShowCompletedSoFar = true;
 
var ContinuousScoring = true;
var CorrectFirstTime = '&#x0395;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B1;&#x03C0;&#x03B1;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AE;&#x03B8;&#x03B7;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BD; &#x03C3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AC; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B8;&#x03B5;&#x03AF;&#x03B1;&#x03BD;: ';
var ShowCorrectFirstTime = true;
var ShuffleQs = false;
var ShuffleAs = false;
var DefaultRight = '&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;!';
var DefaultWrong = '&#x0394;&#x03BF;&#x03BA;&#x03AF;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B5; &#x03BE;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AC;...';
var QsToShow = 5;
var Score = 0;
var Finished = false;
var Qs = null;
var QArray = new Array();
var ShowingAllQuestions = false;
var ShowAllQuestionsCaption = '&#x0394;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BE;&#x03B5; &#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2;';
var ShowOneByOneCaption = '&#x0394;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BE;&#x03B5; &#x03BC;&#x03AF;&#x03B1;-&#x03BC;&#x03AF;&#x03B1;';
var State = new Array();
var Feedback = '';
var TimeOver = false;
var strInstructions = '';
var Locked = false;
 
//The following variable can be used to add a message explaining that
//the question is finished, so no further marking will take place.
var strQuestionFinished = '';
 
function CompleteEmptyFeedback(){
  var QNum, ANum;
  for (QNum=0; QNum<I.length; QNum++){
//Only do this if not multi-select
    if (I[QNum][2] != '3'){
     for (ANum = 0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
       if (I[QNum][3][ANum][1].length < 1){
         if (I[QNum][3][ANum][2] > 0){
           I[QNum][3][ANum][1] = DefaultRight;
         }
         else{
           I[QNum][3][ANum][1] = DefaultWrong;
         }
       }
     }
    }
  }
}
 
function SetUpQuestions(){
  var AList = new Array(); 
  var QList = new Array();
  var i, j;
  Qs = document.getElementById('Questions');
  while (Qs.getElementsByTagName('li').length > 0){
    QList.push(Qs.removeChild(Qs.getElementsByTagName('li')[0]));
  }
  var DumpItem = 0;
  if (QsToShow > QList.length){
    QsToShow = QList.length;
  }
  while (QsToShow < QList.length){
    DumpItem = Math.floor(QList.length*Math.random());
    for (j=DumpItem; j<(QList.length-1); j++){
      QList[j] = QList[j+1];
    }
    QList.length = QList.length-1;
  }
  if (ShuffleQs == true){
    QList = Shuffle(QList);
  }
  if (ShuffleAs == true){
    var As;
    for (var i=0; i<QList.length; i++){
      As = QList[i].getElementsByTagName('ol')[0];
      if (As != null){
       AList.length = 0;
        while (As.getElementsByTagName('li').length > 0){
          AList.push(As.removeChild(As.getElementsByTagName('li')[0]));
        }
        AList = Shuffle(AList);
        for (j=0; j<AList.length; j++){
          As.appendChild(AList[j]);
        }
      }
    }
  }
 
  for (i=0; i<QList.length; i++){
    Qs.appendChild(QList[i]);
    QArray[QArray.length] = QList[i];
  }
 
//Show the first item
  QArray[0].style.display = '';
 
//Now hide all except the first item
  for (i=1; i<QArray.length; i++){
    QArray[i].style.display = 'none';
  }    
  SetQNumReadout();
 
  SetFocusToTextbox();
}
 
function SetFocusToTextbox(){
//if there's a textbox, set the focus in it
  if (QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('input')[0] != null){
    QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('input')[0].focus();
//and show a keypad if there is one
    if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
      document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
    }
  }
  else{
   if (QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('textarea')[0] != null){
     QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('textarea')[0].focus();  
//and show a keypad if there is one
      if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
        document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
      }
    }
//This added for 6.0.4.11: hide accented character buttons if no textbox
    else{
      if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
        document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'none';
      }
    }
  }
}
 
function ChangeQ(ChangeBy){
//The following line prevents moving to another question until the current
//question is answered correctly. Uncomment it to enable this behaviour. 
//  if (State[CurrQNum][0] == -1){return;}
  if (((CurrQNum + ChangeBy) < 0)||((CurrQNum + ChangeBy) >= QArray.length)){return;}
  QArray[CurrQNum].style.display = 'none';
  CurrQNum += ChangeBy;
  QArray[CurrQNum].style.display = '';
//Undocumented function added 10/12/2004
  ShowSpecialReadingForQuestion();
  SetQNumReadout();
  SetFocusToTextbox();
}
 
var HiddenReadingShown = false;
function ShowSpecialReadingForQuestion(){
//Undocumented function for showing specific reading text elements which change with each question
//Added on 10/12/2004
  if (document.getElementById('ReadingDiv') != null){
    if (HiddenReadingShown == true){
      document.getElementById('ReadingDiv').innerHTML = '';
    }
    if (QArray[CurrQNum] != null){
//Fix for 6.0.4.25
      var Children = QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('div');
      for (var i=0; i<Children.length; i++){
      if (Children[i].className=="HiddenReading"){
          document.getElementById('ReadingDiv').innerHTML = Children[i].innerHTML;
          HiddenReadingShown = true;
//Hide the ShowAllQuestions button to avoid confusion
          if (document.getElementById('ShowMethodButton') != null){
            document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'none';
          }
        }
      }  
    }
  }
}
 
function SetQNumReadout(){
  document.getElementById('QNumReadout').innerHTML = (CurrQNum+1) + ' / ' + QArray.length;
  if ((CurrQNum+1) >= QArray.length){
    if (document.getElementById('NextQButton') != null){
      document.getElementById('NextQButton').style.visibility = 'hidden';
    }
  }
  else{
    if (document.getElementById('NextQButton') != null){
      document.getElementById('NextQButton').style.visibility = 'visible';
    }
  }
  if (CurrQNum <= 0){
    if (document.getElementById('PrevQButton') != null){
      document.getElementById('PrevQButton').style.visibility = 'hidden';
    }
  }
  else{
    if (document.getElementById('PrevQButton') != null){
      document.getElementById('PrevQButton').style.visibility = 'visible';
    }
  }
}
 
var I=new Array();
I[0]=new Array();I[0][0]=100;
I[0][1]='';
I[0][2]='0';
I[0][3]=new Array();
I[0][3][0]=new Array('25','',1,100,1);
I[0][3][1]=new Array('5','',0,0,1);
I[0][3][2]=new Array('10','',0,0,1);
I[0][3][3]=new Array('15','',0,0,1);
I[1]=new Array();I[1][0]=100;
I[1][1]='';
I[1][2]='0';
I[1][3]=new Array();
I[1][3][0]=new Array('20','',1,100,1);
I[1][3][1]=new Array('100','',0,0,1);
I[1][3][2]=new Array('50','',0,0,1);
I[1][3][3]=new Array('25','',0,0,1);
I[2]=new Array();I[2][0]=100;
I[2][1]='';
I[2][2]='0';
I[2][3]=new Array();
I[2][3][0]=new Array('100','',0,0,1);
I[2][3][1]=new Array('260','',1,100,1);
I[2][3][2]=new Array('50','',0,0,1);
I[2][3][3]=new Array('250','',0,0,1);
I[3]=new Array();I[3][0]=100;
I[3][1]='';
I[3][2]='0';
I[3][3]=new Array();
I[3][3][0]=new Array('200','',0,0,1);
I[3][3][1]=new Array('100','',0,0,1);
I[3][3][2]=new Array('500','',1,100,1);
I[3][3][3]=new Array('250','',0,0,1);
I[4]=new Array();I[4][0]=100;
I[4][1]='';
I[4][2]='0';
I[4][3]=new Array();
I[4][3][0]=new Array('66','',1,100,1);
I[4][3][1]=new Array('56','',0,0,1);
I[4][3][2]=new Array('76','',0,0,1);
I[4][3][3]=new Array('106','',0,0,1);
 
function StartUp(){
  RemoveBottomNavBarForIE();
 
//If there's only one question, no need for question navigation controls
  if (QsToShow < 2){
    document.getElementById('QNav').style.display = 'none';
  }
 
//Stash the instructions so they can be redisplayed
  strInstructions = document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML;
 
  CompleteEmptyFeedback();
 
  SetUpQuestions();
  ClearTextBoxes();
  CreateStatusArray();
 
//Check search string for q parameter
  if (document.location.search.length > 0){
    if (ShuffleQs == false){
      var JumpTo = parseInt(document.location.search.substring(1,document.location.search.length))-1;
      if (JumpTo <= QsToShow){
        ChangeQ(JumpTo);
      }
    }
  }
//Undocumented function added 10/12/2004
  ShowSpecialReadingForQuestion();
}
 
function ShowHideQuestions(){
  FuncBtnOut(document.getElementById('ShowMethodButton'));
  document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'none';
  if (ShowingAllQuestions == false){
    for (var i=0; i<QArray.length; i++){
        QArray[i].style.display = '';
      }
    document.getElementById('Questions').style.listStyleType = 'decimal';
    document.getElementById('OneByOneReadout').style.display = 'none';
    document.getElementById('ShowMethodButton').innerHTML = ShowOneByOneCaption;
    ShowingAllQuestions = true;
  }
  else{
    for (var i=0; i<QArray.length; i++){
        if (i != CurrQNum){
          QArray[i].style.display = 'none';
        }
      }
    document.getElementById('Questions').style.listStyleType = 'none';
    document.getElementById('OneByOneReadout').style.display = '';
    document.getElementById('ShowMethodButton').innerHTML = ShowAllQuestionsCaption;
    ShowingAllQuestions = false;  
  }
  document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'inline';
}
 
function CreateStatusArray(){
  var QNum, ANum;
//For each item in the item array
  for (QNum=0; QNum<I.length; QNum++){
//Check if the question still exists (hasn't been nuked by showing a random selection)
    if (document.getElementById('Q_' + QNum) != null){
      State[QNum] = new Array();
      State[QNum][0] = -1; //Score for this q; -1 shows question not done yet
      State[QNum][1] = new Array(); //answers
      for (ANum = 0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
        State[QNum][1][ANum] = 0; //answer not chosen yet; when chosen, will store its position in the series of choices
      }
      State[QNum][2] = 0; //tries at this q so far
      State[QNum][3] = 0; //incrementing percent-correct values of selected answers
      State[QNum][4] = 0; //penalties incurred for hints
      State[QNum][5] = ''; //Sequence of answers chosen by number
    }
    else{
      State[QNum] = null;
    }
  }
}
 
function CheckMCAnswer(QNum, ANum, Btn){
//if question doesn't exist, bail
  if (State[QNum].length < 1){return;}
 
//Get the feedback
  Feedback = I[QNum][3][ANum][1];
 
//Now show feedback and bail if question already complete
  if (State[QNum][0] > -1){
//Add an extra message explaining that the question
// is finished if defined by the user
    if (strQuestionFinished.length > 0){Feedback += '<br />' + strQuestionFinished;}
//Show the feedback
    ShowMessage(Feedback);
//New for 6.2.2.1: If you want to mark an answer as correct even when it's the final choice, uncomment this line.
//    if (I[QNum][3][ANum][2] >= 1){Btn.innerHTML = CorrectIndicator;}else{Btn.innerHTML = IncorrectIndicator;}  
    return;
  }
 
//Hide the button while processing
  Btn.style.display = 'none';
 
//Increment the number of tries
  State[QNum][2]++;
 
//Add the percent-correct value of this answer
  State[QNum][3] += I[QNum][3][ANum][3];
 
//Store the try number in the answer part of the State array, for tracking purposes
  State[QNum][1][ANum] = State[QNum][2];
  if (State[QNum][5].length > 0){State[QNum][5] += ' | ';}
  State[QNum][5] += String.fromCharCode(65+ANum);
 
//Should this answer be accepted as correct?
  if (I[QNum][3][ANum][2] < 1){
//It's wrong
 
//Mark the answer
    Btn.innerHTML = IncorrectIndicator;
 
//Remove any previous score unless exercise is finished (6.0.3.8+)
    if (Finished == false){
      WriteToInstructions(strInstructions);
    }  
 
//Check whether this leaves just one MC answer unselected, in which case the Q is terminated
    var RemainingAnswer = FinalAnswer(QNum);
    if (RemainingAnswer > -1){
//Behave as if the last answer had been selected, but give no credit for it
//Increment the number of tries
      State[QNum][2]++;    
 
//Calculate the score for this question
      CalculateMCQuestionScore(QNum);
 
//Get the overall score and add it to the feedback
      CalculateOverallScore();
//New for 6.2.2.1
      var QsDone = CheckQuestionsCompleted();
      if ((ContinuousScoring == true)||(Finished == true)){
        Feedback += '<br />' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone;
        WriteToInstructions(YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone);
      }
      else{
        WriteToInstructions(QsDone);
      }
    }
  }
  else{
//It's right
//Mark the answer
    Btn.innerHTML = CorrectIndicator;
 
//Calculate the score for this question
    CalculateMCQuestionScore(QNum);
 
//New for 6.2.2.0
    var QsDone = CheckQuestionsCompleted();
 
//Get the overall score and add it to the feedback
    if (ContinuousScoring == true){
      CalculateOverallScore();
      if ((ContinuousScoring == true)||(Finished == true)){
        Feedback += '<br />' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone;
        WriteToInstructions(YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone);
      }
    }
    else{
      WriteToInstructions(QsDone);
    }
  }
 
//Show the button again
  Btn.style.display = 'inline';
 
//Finally, show the feedback  
  ShowMessage(Feedback);
 
//Check whether all questions are now done
  CheckFinished();
}
 
function CalculateMCQuestionScore(QNum){
  var Tries = State[QNum][2] + State[QNum][4]; //include tries and hint penalties
  var PercentCorrect = State[QNum][3];
  var TotAns = GetTotalMCAnswers(QNum);
  var HintPenalties = State[QNum][4];
 
//Make sure it's not already complete
 
  if (State[QNum][0] < 0){
//Allow for Hybrids
    if (HintPenalties >= 1){
      State[QNum][0] = 0;
    }
    else{
//This line calculates the score for this question
      if (TotAns == 1){
        State[QNum][0] = 1;
      }
      else{
        State[QNum][0] = ((TotAns-((Tries*100)/State[QNum][3]))/(TotAns-1));
      }
    }
//Fix for Safari bug added for version 6.0.3.42 (negative infinity problem)
    if ((State[QNum][0] < 0)||(State[QNum][0] == Number.NEGATIVE_INFINITY)){
      State[QNum][0] = 0;
    }
  }
}
 
function GetTotalMCAnswers(QNum){
  var Result = 0;
  for (var ANum=0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
    if (I[QNum][3][ANum][4] == 1){ //This is an MC answer
      Result++;
    }
  }
  return Result;
}
 
function FinalAnswer(QNum){
  var UnchosenAnswers = 0;
  var FinalAnswer = -1;
  for (var ANum=0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
    if (I[QNum][3][ANum][4] == 1){ //This is an MC answer
      if (State[QNum][1][ANum] < 1){ //This answer hasn't been chosen yet
        UnchosenAnswers++;
        FinalAnswer = ANum;
      }
    }
  }
  if (UnchosenAnswers == 1){
    return FinalAnswer;
  }
  else{
    return -1;
  }
}
 
function CalculateOverallScore(){
  var TotalWeighting = 0;
  var TotalScore = 0;
 
  for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
    if (State[QNum] != null){
      if (State[QNum][0] > -1){
        TotalWeighting += I[QNum][0];
        TotalScore += (I[QNum][0] * State[QNum][0]);
      }
    }
  }
  if (TotalWeighting > 0){
    Score = Math.floor((TotalScore/TotalWeighting)*100);
  }
  else{
//if TotalWeighting is 0, no questions so far have any value, so 
//no penalty should be shown.
    Score = 100; 
  }
}
 
//New for 6.2.2.0
function CheckQuestionsCompleted(){
  if (ShowCompletedSoFar == false){return '';}
  var QsCompleted = 0;
  for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
    if (State[QNum] != null){
      if (State[QNum][0] >= 0){
        QsCompleted++;
      }
    }
  }
//Fixes for 6.2.2.2
  if (QsCompleted >= QArray.length){
    return ExerciseCompleted;
  }
  else{
    return CompletedSoFar + ' ' + QsCompleted + '/' + QArray.length + '.';
  }
}
 
function CheckFinished(){
  var FB = '';
  var AllDone = true;
  for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
    if (State[QNum] != null){
      if (State[QNum][0] < 0){
        AllDone = false;
      }
    }
  }
  if (AllDone == true){
 
//Report final score and submit if necessary
    CalculateOverallScore();
    FB = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.';
    if (ShowCorrectFirstTime == true){
      var CFT = 0;
      for (QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
        if (State[QNum] != null){
          if (State[QNum][0] >= 1){
            CFT++;
          }
        }
      }
      FB += '<br />' + CorrectFirstTime + ' ' + CFT + '/' + QsToShow;
    }
 
//New for 6.2.2.0
    FB += '<br />' + ExerciseCompleted;
 
    WriteToInstructions(FB);
 
    Finished == true;
 
    TimeOver = true;
    Locked = true;
 
    Finished = true;
    Detail = '<?xml version="1.0"?><hpnetresult><fields>';
    for (QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
      if (State[QNum] != null){
        if (State[QNum][5].length > 0){
          Detail += '<field><fieldname>Question #' + (QNum+1) + '</fieldname><fieldtype>question-tracking</fieldtype><fieldlabel>Q ' + (QNum+1) + '</fieldlabel><fieldlabelid>QuestionTrackingField</fieldlabelid><fielddata>' + State[QNum][5] + '</fielddata></field>';
        }
      }
    }
    Detail += '</fields></hpnetresult>';
    setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
  }
 
}
 
//-->
 
//]]>
 
</script>
 
</head>
 
<body onload="StartUp()" id="TheBody" >
 
<!-- BeginTopNavButtons -->
 
<!-- EndTopNavButtons -->
 
<div class="Titles">
  <h2 class="ExerciseTitle">&#x0388;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9; &#x03C5;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF; &#x03CC;&#x03C4;&#x03B9; 5 &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C1;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C4;&#x03AC; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C5;&#x03C3;&#x03B7; &#x03B5;&#x03BD;&#x03CC;&#x03C2; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD;, 25 &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03B1;&#x03BB;&#x03C4;&#x03CC; &#x03AE; 26 &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03C4;&#x03B9;&#x03B1;&#x03C7;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BC;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03C5;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03B1;.</h2>
 
  <h3 class="ExerciseSubtitle">&#x0386;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C0;&#x03BB;&#x03CE;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03B9;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03CE;&#x03BD;</h3>
 
</div>
 
<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
  <div id="Instructions"></div>
</div>
 
<div id="MainDiv" class="StdDiv">
 
<div id="QNav" class="QuestionNavigation">
 
<p style="text-align: right;">
<button id="ShowMethodButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ShowHideQuestions(); return false;">&#x0394;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BE;&#x03B5; &#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2;</button>
</p>
 
<div id="OneByOneReadout">
<button id="PrevQButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ChangeQ(-1); return false;">&lt;=</button>
 
<span id="QNumReadout" class="QNum">&nbsp;</span>
 
<button id="NextQButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ChangeQ(1); return false;">=&gt;</button>
<br />
</div>
 
</div>
 
<ol class="QuizQuestions" id="Questions">
<li class="QuizQuestion" id="Q_0" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B1; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C7;&#x03C1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03AC;&#x03B6;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C3;&#x03C5;&#x03BD;&#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD; &#x03BF;&#x03B9; &#x03B5;&#x03C0;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B4;&#x03CD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; 5 &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD;; </div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_0_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;25</li><li id="Q_0_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;5</li><li id="Q_0_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;10</li><li id="Q_0_3"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_3_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,3,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;15</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_1" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B1; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF; 100 &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1;;</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_1_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;20</li><li id="Q_1_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;100</li><li id="Q_1_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;50</li><li id="Q_1_3"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_3_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,3,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;25</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_2" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B1; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C7;&#x03C1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03AC;&#x03B6;&#x03BF;&#x03BC;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03C4;&#x03B9;&#x03AC;&#x03BE;&#x03C9; 10 &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BC;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B1;&#x03C0;&#x03CC; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03C5;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03B1;;</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_2_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;100</li><li id="Q_2_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;260</li><li id="Q_2_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;50</li><li id="Q_2_3"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_3_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,3,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;250</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_3" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B1; &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C0;&#x03C1;&#x03AD;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B9; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BC;&#x03B1;&#x03B6;&#x03AD;&#x03C8;&#x03B5;&#x03B9; &#x03BC;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C4;&#x03AC;&#x03BE;&#x03B7; &#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; 20 &#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B9;&#x03CE;&#x03BD; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BA;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B8;&#x03B5; &#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03AF; &#x03B1;&#x03C0;&#x03CC; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03B1;&#x03BB;&#x03C4;&#x03CC;;</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_3_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_3_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(3,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;200</li><li id="Q_3_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_3_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(3,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;100</li><li id="Q_3_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_3_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(3,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;500</li><li id="Q_3_3"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_3_3_Btn" onclick="CheckMCAnswer(3,3,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;250</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_4" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B1; &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C0;&#x03C1;&#x03AD;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B9; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BC;&#x03B1;&#x03B6;&#x03AD;&#x03C8;&#x03B5;&#x03B9; &#x03BC;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B5;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BB;&#x03AE;&#x03C2; &#x03BF;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B5;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BA;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9; &#x03B7; &#x03BC;&#x03B1;&#x03BC;&#x03AC; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03C6;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03B1;&#x03BB;&#x03C4;&#x03CC;, &#x03BF; &#x03BC;&#x03C0;&#x03B1;&#x03BC;&#x03C0;&#x03AC;&#x03C2; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BC;&#x03B9; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03C5;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AD;&#x03C1;&#x03B1; &#x03BA;&#x03B1;&#x03B9; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B8;&#x03B5; &#x03C0;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B4;&#x03AF; &#x03B1;&#x03C0;&#x03CC; &#x03AD;&#x03BD;&#x03B1; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD;; </div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_4_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;66</li><li id="Q_4_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;56</li><li id="Q_4_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;76</li><li id="Q_4_3"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_3_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,3,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;106</li></ol></li></ol>
 
</div>
 
<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
</div>
 
<!-- BeginBottomNavButtons -->
 
<!-- EndBottomNavButtons -->
 
<!-- BeginSubmissionForm -->
 
<!-- EndSubmissionForm -->
 
</body>
 
</html>

Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε το ταξίδι μας...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License