ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μέσα απο μια φανταστική ιστορία και με τη βοήθεια των τεσσάρων φίλων μας,00.jpg
ερχόμαστε σε επαφή με το φλέγον ζήτημα της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ενεργοποίηση μας παρακινεί να δούμε τα υλικά αντικείμενα (μπουκάλια, τενεκεδάκια κ.α), ως έμψυχα όντα τα οποία ζητούν "παράταση ζωής", την ώρα που μεταφέρονται στα σκουπίδια, για να καταλήξουν σε κάποια χωματερή.

Στην πρώτη ενότητα "Διαχείριση απορριμμάτων" βλέπουμε την πορεία προς τις χωματερές, την οποία ακολουθούν τα περισσότερα χρησιμοποιημένα υλικά και γνωρίζουμε τα Χ.Υ.Τ.Α, Σ.Μ.Α και Κ.Δ.Α.Υ.

Στη δεύτερη ενότητα "Ανακύκλωση" μαθαίνουμε τι η είναι ανακύκλωση καθώς και για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.

Τα ανακυκλώσιμα και τα μη ανακυκλώσιμα υλικά τα εντοπίζουμε στην τρίτη ενότητα "Ανακυκλώσιμα υλικά", μέσα τόσο απο την ιστορία μας όσο και απο την άσκηση πολλαπλών ερωτήσεων που καλούμαστε να λύσουμε. Μέσα απο αυτήν μας δίνεται μάλιστα η ευκαιρία να γνωρίσουμε την "κομποστοποίηση" και "τις βιοδιασπώμενες σακούλες"

Ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στους αντίστοιχους κάδους ακολουθεί, στην ενότητα "Κάδοι ανακύκλωσης".

Στην πέμπτη ενότητα "Διαδικασία ανακύκλωσης", μελετάμε τον τρόπο και τον χώρο επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων προιόντων και τα αντικείμενα που φτιάχνονται απο αυτά.

Στην τελευταία ενότητα "Αξία ανακύκλωσης" των διαδικασιών, αναφέρουμε την τεράστια σημασία της ανακύκλωσης μέσα απο παραδείγματα, τονίζοντας τα οφέλη της κυρίως ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η διαπραγμάτευση μας με το θέμα "Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση" κλείνει στη συλλογιστική ανάδραση αποκαλήπτοντας ότι οι διάλογοι που έχουν παρουσιαστεί στις παραπάνω ενότητες, είναι καθαρά αποκύημα της φαντασίας ενός αγοριού, του οποίου τις απορίες πρέπει να λύσουμε μέσω ορισμένων επαναληπτικών ερωτήσεων. Ακολουθεί μια υποθετική ερώτηση στην οποία καλούμαστε να απαντήσουμε.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License