ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την κατασκευή χαρτιού χρειάζεται ο παρακάτω εξοπλισμός:
• 1 ψαλίδι ανά 2 παιδιά
• 1 λεκάνη ανά 10 παιδιά
• 2 γουδιά ανά λεκάνη
• Μεταλλικό τρυπητό
• Μεταλλικό πλέγμα (σίτα) σε διάφορα σχήματα (τα σχήματα αυτά θα έχει το χαρτί που θα κατασκευαστεί)
• Τέμπερες και αποξηραμένα φύλλα (σε περιπτωση που θα κατασκευαστεί χρωματιστό χαρτί ή χαρτί με φύλλα)
• Βραστήρας

Επιπλέον πρέπει να υπάρχουν εφημερίδες, ζεστό νερό και βετέξ.

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε το ταξίδι μας...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License