ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ
skeftomai3.jpg

Μαμά: -Γιωργάκι μ' ακούς; Που ταξιδεύεις;

Γιωργάκης: -Εεεεε, συγνώμη μαμά. Τι μου έλεγες;

Μαμά: -Να πας αγόρι μου να πετάξεις τα σκουπίδια.

Γιωργάκης: -Εεεεε μαμά έχω μερικές απορίες.

Μπορείτε να βοηθήσετε το Γιωργάκη να λύσει τις απορίες του;

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
<body>
 
<html>
 
<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to agapi."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>
 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="agapi" />
<meta name="DC:Title" content="&#x0386;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C0;&#x03BB;&#x03CE;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03B9;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03CE;&#x03BD;" />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
<title>
&#x0386;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C0;&#x03BB;&#x03CE;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03B9;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03CE;&#x03BD;
</title>
 
<!-- Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 -->
 
<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen -->
 
<style type="text/css">
 
/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */
 
/* BeginCorePageCSS */
 
/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 */
 
/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
  display: none;
}
 
body{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  background-color: #008040;
  color: #000000;
 
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  font-size: small;
}
 
p{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
table,div,span,td{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
div.Titles{
  padding: 0.5em;;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  display: inline;
}
 
.ExerciseTitle{
  font-size: 140%;
  color: #000000;
}
 
.ExerciseSubtitle{
  font-size: 120%;
  color: #000000;
}
 
div.StdDiv{
  background-color: #ffffff;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  padding: 0.5em;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #000000;
  margin-bottom: 1px;
}
 
/* EndCorePageCSS */
 
.RTLText{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
.CentredRTLText{
  text-align: center;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
button p.RTLText{
  text-align: center;
}
 
.RTLGapBox{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.Guess{
  font-weight: bold;
}
 
.CorrectAnswer{
  font-weight: bold;
}
 
div#Timer{
  padding: 0.25em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
span#TimerText{
  padding: 0.25em;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  font-weight: bold;
  display: none;
  color: #000000;
}
 
span.Instructions{
 
}
 
div.ExerciseText{
 
}
 
.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
  color: #000000;
}
 
.LeftItem{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  text-align: left;
}
 
.RightItem{
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
span.CorrectMark{
 
}
 
input, textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
select{
  font-size: 100%;
}
 
div.Feedback {
  background-color: #008040;
  left: 33%;
  width: 34%;
  top: 33%;
  z-index: 1;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  color: #000000;
  position: absolute;
  display: none;
  font-size: 100%;
}
 
div.ExerciseDiv{
  color: #000000;
}
 
/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
  background-color: transparent;
  color: #000000;
  border-color: #000000;
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  width: 90%;
  position: relative;
  text-align: center;
  padding: 0px;
}
 
table.FlashcardTable tr{
  border-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-color: #ffffff;
}
 
table.FlashcardTable td.Showing{
  font-size: 140%;
  text-align: center;
  width: 50%;
  display: table-cell;
  padding: 2em;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
}
 
table.FlashcardTable td.Hidden{
  display: none;
}
 
/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  text-align: center;
}
 
a.ExSegment{
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
span.RemainingWordList{
  font-style: italic;
}
 
div.DropLine {
  position: absolute;
  text-align: center;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
  border-bottom-color: #000000;
  width: 80%;
}
 
/* JCloze styles */
 
.ClozeWordList{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
 
div.ClozeBody{
  text-align: left;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  line-height: 2.0
}
 
span.GapSpan{
  font-weight: bold;
}
 
/* JCross styles */
 
table.CrosswordGrid{
  margin: auto auto 1em auto;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  background-color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid tbody tr td{
  width: 1.5em;
  height: 1.5em;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 140%;
  padding: 1px;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid span{
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.BlankCell{
  background-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  font-weight: bold;
}
 
table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  padding: 1px;
  font-weight: bold;
}
 
.NumLetterCellText{
  cursor: pointer;
  color: #000000;
}
 
.GridNum{
  vertical-align: super;
  font-size: 66%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
.GridNum:hover, .GridNum:visited{
  color: #000000;
}
 
table#Clues{
  margin: auto;
  vertical-align: top;
}
 
table#Clues td{
  vertical-align: top;
}
 
table.ClueList{
 margin: auto;
}
 
td.ClueNum{
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  vertical-align: top;
}
 
td.Clue{
  text-align: left;
}
 
div#ClueEntry{
  text-align: left;
  margin-bottom: 1em;
}
 
/* Keypad styles */
 
div.Keypad{
  text-align: center;
  display: none; /* initially hidden, shown if needed */
  margin-bottom: 0.5em;
}
 
div.Keypad button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  width: 2em;
}
 
/* JQuiz styles */
 
div.QuestionNavigation{
  text-align: center;
}
 
.QNum{
  margin: 0em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: bold;
  vertical-align: middle;
}
 
textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.QuestionText{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
.Answer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
}
 
.PartialAnswer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: #000000;
}
 
.Highlight{
  color: #000000;
  background-color: #ffff00;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}
 
ol.QuizQuestions{
  text-align: left;
  list-style-type: none;
}
 
li.QuizQuestion{
  padding: 1em;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
}
 
ol.MCAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: upper-alpha;
  padding: 1em;
}
 
ol.MCAnswers li{
  margin-bottom: 1em;
}
 
ol.MSelAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: lower-alpha;
  padding: 1em;
}
 
div.ShortAnswer{
  padding: 1em;
}
 
.FuncButton {
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonUp {
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
 
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonDown {
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #ffffff;
  border-bottom-color: #ffffff;
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
/*BeginNavBarStyle*/
 
div.NavButtonBar{
  background-color: #ffff80;
  text-align: center;
  margin: 2px 0px 2px 0px;
  clear: both;
  font-size: 100%;
}
 
.NavButton {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffbf;
  border-top-color: #ffffbf;
  border-right-color: #7f7f40;
  border-bottom-color: #7f7f40;
  background-color: #ffff80;
  color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonUp {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffbf;
  border-top-color: #ffffbf;
  border-right-color: #7f7f40;
  border-bottom-color: #7f7f40;
  color: #ffff80;
  background-color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonDown {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f40;
  border-top-color: #7f7f40;
  border-right-color: #ffffbf;
  border-bottom-color: #ffffbf;
  color: #ffff80;
  background-color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
/*EndNavBarStyle*/
 
a{
  color: #ff8000;
}
 
a:visited{
  color: #ff8000;
}
 
a:hover{
  color: #ff8000;
}
 
div.CardStyle {
  position: absolute;
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  padding: 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
  left: -50px;
  top: -50px;
  overflow: visible;
}
 
.rtl{
  text-align: right;
  font-size: 140%;
}
 
</style>
 
<script type="text/javascript">
 
//<![CDATA[
 
<!--
 
function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
  this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};
 
  this.ua = navigator.userAgent;
  this.name = navigator.appName;
  this.ver = navigator.appVersion; 
 
//Get data about the browser
  this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
  this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);
 
//Look for Gecko
  this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
  if (this.gecko){
    this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
    if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
  }
 
//Look for Firebird
  this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);
 
//Look for Safari
  this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
  if (this.safari){
    this.gecko = false;
  }
 
//Look for IE
  this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
  if (this.ie){
    this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
    if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
  }
 
//Look for Opera
  this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
  if (this.opera){
    this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
    if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
  }
  if (this.min == false){
    alert('Your browser may not be able to handle this page.');
  }
 
//Special case for the horrible ie5mac
  this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}
 
var C = new Client();
 
//for (prop in C){
//  alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}
 
//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS
 
//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}
 
function NavBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'NavButton';
}
 
function NavBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]
 
function FuncBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}
 
function FuncBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'FuncButton';
}
 
function FuncBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'FuncButtonDown';
}
 
function FocusAButton(){
  if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
    document.getElementById('CheckButton1').focus();
  }
  else{
    if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
      document.getElementById('CheckButton2').focus();
    }
    else{
      document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
    }
  }
}
 
//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX
 
var topZ = 1000;
 
function ShowMessage(Feedback){
  var Output = Feedback + '<br /><br />';
  document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
  var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
  topZ++;
  FDiv.style.zIndex = topZ;
  FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';
 
  FDiv.style.display = 'block';
 
  ShowElements(false, 'input');
  ShowElements(false, 'select');
  ShowElements(false, 'object');
  ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');
 
//Focus the OK button
  setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);
 
//
}
 
function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug -- hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed
 
  //get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
  TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
  var Els;
  if (TopNode != null) {
    Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
  } else {
    Els = document.getElementsByTagName(TagName);
  }
 
  for (var i=0; i<Els.length; i++){
    if (TagName == "object") {
      //manipulate object elements in all browsers
      if (Show == true){
        Els[i].style.visibility = 'visible';
        //get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
      }
      else{
        Els[i].style.visibility = 'hidden';
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
      }
    } 
    else {
      // tagName is either input or select (that is, Form Elements)
      // ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
      if (C.ie) {
        if (C.ieVer < 7) {
          if (Show == true){
            Els[i].style.visibility = 'visible';
          }
          else{
            Els[i].style.visibility = 'hidden';
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
function HideFeedback(){
  document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
  ShowElements(true, 'input');
  ShowElements(true, 'select');
  ShowElements(true, 'object');
  if (Finished == true){
    Finish();
  }
}
 
//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES
 
//PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
//Get the page width and height
  this.W = 600;
  this.H = 400;
  this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
  this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
 
var pg = null;
 
function GetPageXY(El) {
  var XY = {x: 0, y: 0};
  while(El){
    XY.x += El.offsetLeft;
    XY.y += El.offsetTop;
    El = El.offsetParent;
  }
  return XY;
}
 
function GetScrollTop(){
  if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
    return window.pageYOffset;
  }
  else{
    if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
      return document.body.scrollTop;
    }
    else{
      if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
        return document.documentElement.scrollTop;
      }
      else{
        return 0;
      }
    }
  }
}
 
function GetViewportHeight(){
  if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
    return window.innerHeight;
  }
  else{
    if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
   'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
      return document.documentElement.clientHeight;
    }
    else{
      return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
    }
  }
}
 
function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
  var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
  return GetScrollTop() + T; 
}
 
//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;
 
function SuppressBackspace(e){ 
  if (InTextBox == true){return;}
  if (C.ie) {
    thisKey = window.event.keyCode;
  }
  else {
    thisKey = e.keyCode;
  }
 
  var Suppress = false;
 
  if (thisKey == 8) {
    Suppress = true;
  }
 
  if (Suppress == true){
    if (C.ie){
      window.event.returnValue = false;  
      window.event.cancelBubble = true;
    }
    else{
      e.preventDefault();
    }
  }
}
 
if (C.ie){
  document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
  window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
  if (window.addEventListener){
    window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
  }
}
 
function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
  var ItemToDump=0;
  var j=0;
  while (InArray.length > ReduceToSize){
    ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
    InArray.splice(ItemToDump, 1);
  }
}
 
function Shuffle(InArray){
  var Num;
  var Temp = new Array();
  var Len = InArray.length;
 
  var j = Len;
 
  for (var i=0; i<Len; i++){
    Temp[i] = InArray[i];
  }
 
  for (i=0; i<Len; i++){
    Num = Math.floor(j * Math.random());
    InArray[i] = Temp[Num];
 
    for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
      Temp[k] = Temp[k+1];
    }
    j--;
  }
  return InArray;
}
 
function WriteToInstructions(Feedback) {
  document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;
 
}
 
function EscapeDoubleQuotes(InString){
  return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}
 
function TrimString(InString){
    var x = 0;
 
    if (InString.length != 0) {
        while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
        }
 
        while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(1, InString.length)
        }
 
        while (InString.indexOf(' ') != -1) {
            x = InString.indexOf(' ')
            InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
         }
 
        return InString;
    }
 
    else {
        return '';
    }
}
 
function FindLongest(InArray){
  if (InArray.length < 1){return -1;}
 
  var Longest = 0;
  for (var i=1; i<InArray.length; i++){
    if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
      Longest = i;
    }
  }
  return Longest;
}
 
//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
  var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
  Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
  return Result;
}
 
function IsCJK(CharNum){
  return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}
 
//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
  var NList = document.getElementsByTagName('input');
  for (var i=0; i<NList.length; i++){
    if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
      NList[i].value = '';
    }
    if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
      NList[i].checked = '';
    }
  }
}
 
//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
  var Result = -1;
  for (var i=0; i<this.length; i++){
    if (this[i] == Input){
      Result = i;
    }
  }
  return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;
 
//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
  if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
    if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
      document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
    }
  }
}
 
//HOTPOTNET-RELATED CODE
 
var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.detail.value = Detail;
    Frm.submit();
  }
}
 
//JQUIZ CORE JAVASCRIPT CODE
 
var CurrQNum = 0;
var CorrectIndicator = ':-)';
var IncorrectIndicator = 'X';
var YourScoreIs = '&#x0397; &#x03B2;&#x03B1;&#x03B8;&#x03BC;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;:';
 
//New for 6.2.2.0
var CompletedSoFar = '';
var ExerciseCompleted = '&#x039F;&#x03BB;&#x03BF;&#x03BA;&#x03BB;&#x03AE;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;';
var ShowCompletedSoFar = true;
 
var ContinuousScoring = false;
var CorrectFirstTime = '&#x0395;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B1;&#x03C0;&#x03B1;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AE;&#x03B8;&#x03B7;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BD; &#x03C3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AC; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B8;&#x03B5;&#x03AF;&#x03B1;&#x03BD;: ';
var ShowCorrectFirstTime = true;
var ShuffleQs = true;
var ShuffleAs = true;
var DefaultRight = '&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;!';
var DefaultWrong = '&#x0394;&#x03BF;&#x03BA;&#x03AF;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B5; &#x03BE;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AC;...';
var QsToShow = 10;
var Score = 0;
var Finished = false;
var Qs = null;
var QArray = new Array();
var ShowingAllQuestions = false;
var ShowAllQuestionsCaption = '&#x0394;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BE;&#x03B5; &#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2;';
var ShowOneByOneCaption = '&#x0394;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BE;&#x03B5; &#x03BC;&#x03AF;&#x03B1;-&#x03BC;&#x03AF;&#x03B1;';
var State = new Array();
var Feedback = '';
var TimeOver = false;
var strInstructions = '';
var Locked = false;
 
//The following variable can be used to add a message explaining that
//the question is finished, so no further marking will take place.
var strQuestionFinished = '';
 
function CompleteEmptyFeedback(){
  var QNum, ANum;
  for (QNum=0; QNum<I.length; QNum++){
//Only do this if not multi-select
    if (I[QNum][2] != '3'){
     for (ANum = 0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
       if (I[QNum][3][ANum][1].length < 1){
         if (I[QNum][3][ANum][2] > 0){
           I[QNum][3][ANum][1] = DefaultRight;
         }
         else{
           I[QNum][3][ANum][1] = DefaultWrong;
         }
       }
     }
    }
  }
}
 
function SetUpQuestions(){
  var AList = new Array(); 
  var QList = new Array();
  var i, j;
  Qs = document.getElementById('Questions');
  while (Qs.getElementsByTagName('li').length > 0){
    QList.push(Qs.removeChild(Qs.getElementsByTagName('li')[0]));
  }
  var DumpItem = 0;
  if (QsToShow > QList.length){
    QsToShow = QList.length;
  }
  while (QsToShow < QList.length){
    DumpItem = Math.floor(QList.length*Math.random());
    for (j=DumpItem; j<(QList.length-1); j++){
      QList[j] = QList[j+1];
    }
    QList.length = QList.length-1;
  }
  if (ShuffleQs == true){
    QList = Shuffle(QList);
  }
  if (ShuffleAs == true){
    var As;
    for (var i=0; i<QList.length; i++){
      As = QList[i].getElementsByTagName('ol')[0];
      if (As != null){
       AList.length = 0;
        while (As.getElementsByTagName('li').length > 0){
          AList.push(As.removeChild(As.getElementsByTagName('li')[0]));
        }
        AList = Shuffle(AList);
        for (j=0; j<AList.length; j++){
          As.appendChild(AList[j]);
        }
      }
    }
  }
 
  for (i=0; i<QList.length; i++){
    Qs.appendChild(QList[i]);
    QArray[QArray.length] = QList[i];
  }
 
//Show the first item
  QArray[0].style.display = '';
 
//Now hide all except the first item
  for (i=1; i<QArray.length; i++){
    QArray[i].style.display = 'none';
  }    
  SetQNumReadout();
 
  SetFocusToTextbox();
}
 
function SetFocusToTextbox(){
//if there's a textbox, set the focus in it
  if (QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('input')[0] != null){
    QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('input')[0].focus();
//and show a keypad if there is one
    if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
      document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
    }
  }
  else{
   if (QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('textarea')[0] != null){
     QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('textarea')[0].focus();  
//and show a keypad if there is one
      if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
        document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
      }
    }
//This added for 6.0.4.11: hide accented character buttons if no textbox
    else{
      if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
        document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'none';
      }
    }
  }
}
 
function ChangeQ(ChangeBy){
//The following line prevents moving to another question until the current
//question is answered correctly. Uncomment it to enable this behaviour. 
//  if (State[CurrQNum][0] == -1){return;}
  if (((CurrQNum + ChangeBy) < 0)||((CurrQNum + ChangeBy) >= QArray.length)){return;}
  QArray[CurrQNum].style.display = 'none';
  CurrQNum += ChangeBy;
  QArray[CurrQNum].style.display = '';
//Undocumented function added 10/12/2004
  ShowSpecialReadingForQuestion();
  SetQNumReadout();
  SetFocusToTextbox();
}
 
var HiddenReadingShown = false;
function ShowSpecialReadingForQuestion(){
//Undocumented function for showing specific reading text elements which change with each question
//Added on 10/12/2004
  if (document.getElementById('ReadingDiv') != null){
    if (HiddenReadingShown == true){
      document.getElementById('ReadingDiv').innerHTML = '';
    }
    if (QArray[CurrQNum] != null){
//Fix for 6.0.4.25
      var Children = QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('div');
      for (var i=0; i<Children.length; i++){
      if (Children[i].className=="HiddenReading"){
          document.getElementById('ReadingDiv').innerHTML = Children[i].innerHTML;
          HiddenReadingShown = true;
//Hide the ShowAllQuestions button to avoid confusion
          if (document.getElementById('ShowMethodButton') != null){
            document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'none';
          }
        }
      }  
    }
  }
}
 
function SetQNumReadout(){
  document.getElementById('QNumReadout').innerHTML = (CurrQNum+1) + ' / ' + QArray.length;
  if ((CurrQNum+1) >= QArray.length){
    if (document.getElementById('NextQButton') != null){
      document.getElementById('NextQButton').style.visibility = 'hidden';
    }
  }
  else{
    if (document.getElementById('NextQButton') != null){
      document.getElementById('NextQButton').style.visibility = 'visible';
    }
  }
  if (CurrQNum <= 0){
    if (document.getElementById('PrevQButton') != null){
      document.getElementById('PrevQButton').style.visibility = 'hidden';
    }
  }
  else{
    if (document.getElementById('PrevQButton') != null){
      document.getElementById('PrevQButton').style.visibility = 'visible';
    }
  }
}
 
var I=new Array();
I[0]=new Array();I[0][0]=100;
I[0][1]='';
I[0][2]='0';
I[0][3]=new Array();
I[0][3][0]=new Array('\u03A3\u03C9\u03C3\u03C4\u03CC','',0,0,1);
I[0][3][1]=new Array('\u039B\u03AC\u03B8\u03BF\u03C2','',1,100,1);
I[1]=new Array();I[1][0]=100;
I[1][1]='';
I[1][2]='0';
I[1][3]=new Array();
I[1][3][0]=new Array('\u03C3\u03B5 \u03C0\u03BB\u03B1\u03C3\u03C4\u03B9\u03BA\u03CC \u03C3\u03B1\u03BA\u03BF\u03C5\u03BB\u03AC\u03BA\u03B9.','',0,0,1);
I[1][3][1]=new Array('\u03C3\u03B5 \u03B5\u03B9\u03B4\u03B9\u03BA\u03CC \u03B4\u03BF\u03C7\u03B5\u03AF\u03BF \u03BC\u03B5 \u03BA\u03B1\u03C0\u03AC\u03BA\u03B9, \u03C0\u03BF\u03C5 \u03C4\u03BF \u03C7\u03C1\u03B7\u03C3\u03B9\u03BC\u03BF\u03C0\u03BF\u03B9\u03B5\u03AF\u03C2 \u03BE\u03B1\u03BD\u03AC.','',1,100,1);
I[2]=new Array();I[2][0]=100;
I[2][1]='';
I[2][2]='0';
I[2][3]=new Array();
I[2][3][0]=new Array('\u03A3\u03C9\u03C3\u03C4\u03CC','',0,0,1);
I[2][3][1]=new Array('\u039B\u03AC\u03B8\u03BF\u03C2','',1,100,1);
I[3]=new Array();I[3][0]=100;
I[3][1]='';
I[3][2]='0';
I[3][3]=new Array();
I[3][3][0]=new Array('\u03B4\u03B9\u03B1\u03BB\u03CD\u03B5\u03C4\u03B1\u03B9 \u03B1\u03BC\u03AD\u03C3\u03C9\u03C2 \u03C3\u03C4\u03BF \u03AD\u03B4\u03B1\u03C6\u03BF\u03C2.','',0,0,1);
I[3][3][1]=new Array('\u03C7\u03C1\u03B5\u03B9\u03AC\u03B6\u03B5\u03C4\u03B1\u03B9 100-400 \u03C7\u03C1\u03CC\u03BD\u03B9\u03B1 \u03B3\u03B9\u03B1 \u03BD\u03B1 \u03B4\u03B9\u03B1\u03BB\u03C5\u03B8\u03B5\u03AF.','',1,100,1);
I[4]=new Array();I[4][0]=100;
I[4][1]='';
I[4][2]='0';
I[4][3]=new Array();
I[4][3][0]=new Array('17 \u03B4\u03AD\u03BD\u03C4\u03C1\u03B1','',1,100,1);
I[4][3][1]=new Array('5 \u03B4\u03AD\u03BD\u03C4\u03C1\u03B1','',0,0,1);
I[4][3][2]=new Array('35 \u03B4\u03AD\u03BD\u03C4\u03C1\u03B1','',0,0,1);
I[5]=new Array();I[5][0]=100;
I[5][1]='';
I[5][2]='0';
I[5][3]=new Array();
I[5][3][0]=new Array('\u03A3\u03C9\u03C3\u03C4\u03CC','',0,0,1);
I[5][3][1]=new Array('\u039B\u03AC\u03B8\u03BF\u03C2','',1,100,1);
I[6]=new Array();I[6][0]=100;
I[6][1]='';
I[6][2]='0';
I[6][3]=new Array();
I[6][3][0]=new Array('\u03A3\u03C9\u03C3\u03C4\u03CC','',0,0,1);
I[6][3][1]=new Array('\u039B\u03AC\u03B8\u03BF\u03C2','',1,100,1);
I[7]=new Array();I[7][0]=100;
I[7][1]='';
I[7][2]='0';
I[7][3]=new Array();
I[7][3][0]=new Array('\u03A3\u03C9\u03C3\u03C4\u03CC','',1,100,1);
I[7][3][1]=new Array('\u039B\u03AC\u03B8\u03BF\u03C2','',0,0,1);
I[8]=new Array();I[8][0]=100;
I[8][1]='';
I[8][2]='0';
I[8][3]=new Array();
I[8][3][0]=new Array('\u03BF\u03C1\u03B3\u03B1\u03BD\u03B9\u03BA\u03AC \u03C5\u03BB\u03B9\u03BA\u03AC','',0,0,1);
I[8][3][1]=new Array('\u03C3\u03C5\u03C3\u03BA\u03B5\u03C5\u03B1\u03C3\u03AF\u03B5\u03C2','',1,100,1);
I[8][3][2]=new Array('\u03BC\u03C0\u03B1\u03C4\u03B1\u03C1\u03AF\u03B5\u03C2','',0,0,1);
I[9]=new Array();I[9][0]=100;
I[9][1]='';
I[9][2]='0';
I[9][3]=new Array();
I[9][3][0]=new Array('\u03C3\u03C4\u03BF\u03BD \u03BA\u03AC\u03B4\u03BF \u03B1\u03BD\u03B1\u03BA\u03CD\u03BA\u03BB\u03C9\u03C3\u03B7\u03C2','',1,100,1);
I[9][3][1]=new Array('\u03C3\u03C4\u03B1 \u03C3\u03BA\u03BF\u03C5\u03C0\u03AF\u03B4\u03B9\u03B1','',0,0,1);
 
function StartUp(){
  RemoveBottomNavBarForIE();
 
//If there's only one question, no need for question navigation controls
  if (QsToShow < 2){
    document.getElementById('QNav').style.display = 'none';
  }
 
//Stash the instructions so they can be redisplayed
  strInstructions = document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML;
 
  CompleteEmptyFeedback();
 
  SetUpQuestions();
  ClearTextBoxes();
  CreateStatusArray();
 
//Check search string for q parameter
  if (document.location.search.length > 0){
    if (ShuffleQs == false){
      var JumpTo = parseInt(document.location.search.substring(1,document.location.search.length))-1;
      if (JumpTo <= QsToShow){
        ChangeQ(JumpTo);
      }
    }
  }
//Undocumented function added 10/12/2004
  ShowSpecialReadingForQuestion();
}
 
function ShowHideQuestions(){
  FuncBtnOut(document.getElementById('ShowMethodButton'));
  document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'none';
  if (ShowingAllQuestions == false){
    for (var i=0; i<QArray.length; i++){
        QArray[i].style.display = '';
      }
    document.getElementById('Questions').style.listStyleType = 'decimal';
    document.getElementById('OneByOneReadout').style.display = 'none';
    document.getElementById('ShowMethodButton').innerHTML = ShowOneByOneCaption;
    ShowingAllQuestions = true;
  }
  else{
    for (var i=0; i<QArray.length; i++){
        if (i != CurrQNum){
          QArray[i].style.display = 'none';
        }
      }
    document.getElementById('Questions').style.listStyleType = 'none';
    document.getElementById('OneByOneReadout').style.display = '';
    document.getElementById('ShowMethodButton').innerHTML = ShowAllQuestionsCaption;
    ShowingAllQuestions = false;  
  }
  document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'inline';
}
 
function CreateStatusArray(){
  var QNum, ANum;
//For each item in the item array
  for (QNum=0; QNum<I.length; QNum++){
//Check if the question still exists (hasn't been nuked by showing a random selection)
    if (document.getElementById('Q_' + QNum) != null){
      State[QNum] = new Array();
      State[QNum][0] = -1; //Score for this q; -1 shows question not done yet
      State[QNum][1] = new Array(); //answers
      for (ANum = 0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
        State[QNum][1][ANum] = 0; //answer not chosen yet; when chosen, will store its position in the series of choices
      }
      State[QNum][2] = 0; //tries at this q so far
      State[QNum][3] = 0; //incrementing percent-correct values of selected answers
      State[QNum][4] = 0; //penalties incurred for hints
      State[QNum][5] = ''; //Sequence of answers chosen by number
    }
    else{
      State[QNum] = null;
    }
  }
}
 
function CheckMCAnswer(QNum, ANum, Btn){
//if question doesn't exist, bail
  if (State[QNum].length < 1){return;}
 
//Get the feedback
  Feedback = I[QNum][3][ANum][1];
 
//Now show feedback and bail if question already complete
  if (State[QNum][0] > -1){
//Add an extra message explaining that the question
// is finished if defined by the user
    if (strQuestionFinished.length > 0){Feedback += '<br />' + strQuestionFinished;}
//Show the feedback
    ShowMessage(Feedback);
//New for 6.2.2.1: If you want to mark an answer as correct even when it's the final choice, uncomment this line.
//    if (I[QNum][3][ANum][2] >= 1){Btn.innerHTML = CorrectIndicator;}else{Btn.innerHTML = IncorrectIndicator;}  
    return;
  }
 
//Hide the button while processing
  Btn.style.display = 'none';
 
//Increment the number of tries
  State[QNum][2]++;
 
//Add the percent-correct value of this answer
  State[QNum][3] += I[QNum][3][ANum][3];
 
//Store the try number in the answer part of the State array, for tracking purposes
  State[QNum][1][ANum] = State[QNum][2];
  if (State[QNum][5].length > 0){State[QNum][5] += ' | ';}
  State[QNum][5] += String.fromCharCode(65+ANum);
 
//Should this answer be accepted as correct?
  if (I[QNum][3][ANum][2] < 1){
//It's wrong
 
//Mark the answer
    Btn.innerHTML = IncorrectIndicator;
 
//Remove any previous score unless exercise is finished (6.0.3.8+)
    if (Finished == false){
      WriteToInstructions(strInstructions);
    }  
 
//Check whether this leaves just one MC answer unselected, in which case the Q is terminated
    var RemainingAnswer = FinalAnswer(QNum);
    if (RemainingAnswer > -1){
//Behave as if the last answer had been selected, but give no credit for it
//Increment the number of tries
      State[QNum][2]++;    
 
//Calculate the score for this question
      CalculateMCQuestionScore(QNum);
 
//Get the overall score and add it to the feedback
      CalculateOverallScore();
//New for 6.2.2.1
      var QsDone = CheckQuestionsCompleted();
      if ((ContinuousScoring == true)||(Finished == true)){
        Feedback += '<br />' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone;
        WriteToInstructions(YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone);
      }
      else{
        WriteToInstructions(QsDone);
      }
    }
  }
  else{
//It's right
//Mark the answer
    Btn.innerHTML = CorrectIndicator;
 
//Calculate the score for this question
    CalculateMCQuestionScore(QNum);
 
//New for 6.2.2.0
    var QsDone = CheckQuestionsCompleted();
 
//Get the overall score and add it to the feedback
    if (ContinuousScoring == true){
      CalculateOverallScore();
      if ((ContinuousScoring == true)||(Finished == true)){
        Feedback += '<br />' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone;
        WriteToInstructions(YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone);
      }
    }
    else{
      WriteToInstructions(QsDone);
    }
  }
 
//Show the button again
  Btn.style.display = 'inline';
 
//Finally, show the feedback  
  ShowMessage(Feedback);
 
//Check whether all questions are now done
  CheckFinished();
}
 
function CalculateMCQuestionScore(QNum){
  var Tries = State[QNum][2] + State[QNum][4]; //include tries and hint penalties
  var PercentCorrect = State[QNum][3];
  var TotAns = GetTotalMCAnswers(QNum);
  var HintPenalties = State[QNum][4];
 
//Make sure it's not already complete
 
  if (State[QNum][0] < 0){
//Allow for Hybrids
    if (HintPenalties >= 1){
      State[QNum][0] = 0;
    }
    else{
//This line calculates the score for this question
      if (TotAns == 1){
        State[QNum][0] = 1;
      }
      else{
        State[QNum][0] = ((TotAns-((Tries*100)/State[QNum][3]))/(TotAns-1));
      }
    }
//Fix for Safari bug added for version 6.0.3.42 (negative infinity problem)
    if ((State[QNum][0] < 0)||(State[QNum][0] == Number.NEGATIVE_INFINITY)){
      State[QNum][0] = 0;
    }
  }
}
 
function GetTotalMCAnswers(QNum){
  var Result = 0;
  for (var ANum=0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
    if (I[QNum][3][ANum][4] == 1){ //This is an MC answer
      Result++;
    }
  }
  return Result;
}
 
function FinalAnswer(QNum){
  var UnchosenAnswers = 0;
  var FinalAnswer = -1;
  for (var ANum=0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
    if (I[QNum][3][ANum][4] == 1){ //This is an MC answer
      if (State[QNum][1][ANum] < 1){ //This answer hasn't been chosen yet
        UnchosenAnswers++;
        FinalAnswer = ANum;
      }
    }
  }
  if (UnchosenAnswers == 1){
    return FinalAnswer;
  }
  else{
    return -1;
  }
}
 
function CalculateOverallScore(){
  var TotalWeighting = 0;
  var TotalScore = 0;
 
  for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
    if (State[QNum] != null){
      if (State[QNum][0] > -1){
        TotalWeighting += I[QNum][0];
        TotalScore += (I[QNum][0] * State[QNum][0]);
      }
    }
  }
  if (TotalWeighting > 0){
    Score = Math.floor((TotalScore/TotalWeighting)*100);
  }
  else{
//if TotalWeighting is 0, no questions so far have any value, so 
//no penalty should be shown.
    Score = 100; 
  }
}
 
//New for 6.2.2.0
function CheckQuestionsCompleted(){
  if (ShowCompletedSoFar == false){return '';}
  var QsCompleted = 0;
  for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
    if (State[QNum] != null){
      if (State[QNum][0] >= 0){
        QsCompleted++;
      }
    }
  }
//Fixes for 6.2.2.2
  if (QsCompleted >= QArray.length){
    return ExerciseCompleted;
  }
  else{
    return CompletedSoFar + ' ' + QsCompleted + '/' + QArray.length + '.';
  }
}
 
function CheckFinished(){
  var FB = '';
  var AllDone = true;
  for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
    if (State[QNum] != null){
      if (State[QNum][0] < 0){
        AllDone = false;
      }
    }
  }
  if (AllDone == true){
 
//Report final score and submit if necessary
    CalculateOverallScore();
    FB = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.';
    if (ShowCorrectFirstTime == true){
      var CFT = 0;
      for (QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
        if (State[QNum] != null){
          if (State[QNum][0] >= 1){
            CFT++;
          }
        }
      }
      FB += '<br />' + CorrectFirstTime + ' ' + CFT + '/' + QsToShow;
    }
 
//New for 6.2.2.0
    FB += '<br />' + ExerciseCompleted;
 
    WriteToInstructions(FB);
 
    Finished == true;
 
    TimeOver = true;
    Locked = true;
 
    Finished = true;
    Detail = '<?xml version="1.0"?><hpnetresult><fields>';
    for (QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
      if (State[QNum] != null){
        if (State[QNum][5].length > 0){
          Detail += '<field><fieldname>Question #' + (QNum+1) + '</fieldname><fieldtype>question-tracking</fieldtype><fieldlabel>Q ' + (QNum+1) + '</fieldlabel><fieldlabelid>QuestionTrackingField</fieldlabelid><fielddata>' + State[QNum][5] + '</fielddata></field>';
        }
      }
    }
    Detail += '</fields></hpnetresult>';
    setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
  }
 
}
 
//-->
 
//]]>
 
</script>
 
</head>
 
<body onload="StartUp()" id="TheBody" >
 
<!-- BeginTopNavButtons -->
 
<!-- EndTopNavButtons -->
 
<div class="Titles">
  <h2 class="ExerciseTitle">&#x0386;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C0;&#x03BB;&#x03CE;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03B9;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03CE;&#x03BD;</h2>
 
  <h3 class="ExerciseSubtitle">&#x0386;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C0;&#x03BB;&#x03CE;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C0;&#x03B9;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03CE;&#x03BD;</h3>
 
</div>
 
<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
  <div id="Instructions"></div>
</div>
 
<div id="MainDiv" class="StdDiv">
 
<div id="QNav" class="QuestionNavigation">
 
<p style="text-align: right;">
<button id="ShowMethodButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ShowHideQuestions(); return false;">&#x0394;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BE;&#x03B5; &#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2;</button>
 
</p>
 
<div id="OneByOneReadout">
<button id="PrevQButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ChangeQ(-1); return false;">&lt;=</button>
 
<span id="QNumReadout" class="QNum">&nbsp;</span>
 
<button id="NextQButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ChangeQ(1); return false;">=&gt;</button>
<br />
</div>
 
</div>
 
<ol class="QuizQuestions" id="Questions">
<li class="QuizQuestion" id="Q_0" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A4;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03CC; &#x03B4;&#x03B5; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03B5;&#x03AF; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03C5;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03B8;&#x03B5;&#x03AF;.</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_0_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;</li><li id="Q_0_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x039B;&#x03AC;&#x03B8;&#x03BF;&#x03C2;</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_1" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03B1;&#x03AF;&#x03C1;&#x03BD;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C4;&#x03BF; &#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03C3;&#x03B9;&#x03CC; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C3;&#x03C7;&#x03BF;&#x03BB;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BF;:</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_1_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03C3;&#x03B5; &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03CC; &#x03C3;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9;.</li><li id="Q_1_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03C3;&#x03B5; &#x03B5;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03CC; &#x03B4;&#x03BF;&#x03C7;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BF; &#x03BC;&#x03B5; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C0;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9;, &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C7;&#x03C1;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C2; &#x03BE;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AC;.</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_2" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x038C;&#x03BB;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C0;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03AC;&#x03C7;&#x03C1;&#x03B7;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;.</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_2_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;</li><li id="Q_2_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x039B;&#x03AC;&#x03B8;&#x03BF;&#x03C2;</li></ol></li>
<li class="QuizQuestion" id="Q_3" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x039C;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C0;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE; &#x03C3;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B1;:</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_3_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_3_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(3,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BB;&#x03CD;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B1;&#x03BC;&#x03AD;&#x03C3;&#x03C9;&#x03C2; &#x03C3;&#x03C4;&#x03BF; &#x03AD;&#x03B4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03BF;&#x03C2;.</li><li id="Q_3_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_3_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(3,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03C7;&#x03C1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03AC;&#x03B6;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; 100-400 &#x03C7;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BD;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03B4;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BB;&#x03C5;&#x03B8;&#x03B5;&#x03AF;.</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_4" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x039C;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B7; &#x03B5;&#x03BD;&#x03CC;&#x03C2; &#x03C4;&#x03CC;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C7;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BF;&#x03CD; &#x03C3;&#x03CE;&#x03B6;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9;:</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_4_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;17 &#x03B4;&#x03AD;&#x03BD;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;</li><li id="Q_4_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;5 &#x03B4;&#x03AD;&#x03BD;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;</li><li id="Q_4_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_4_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(4,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;35 &#x03B4;&#x03AD;&#x03BD;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B1;</li></ol></li>
<li class="QuizQuestion" id="Q_5" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A4;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C0;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03AC;&#x03B3;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C3;&#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x0395;&#x03BB;&#x03BB;&#x03AC;&#x03B4;&#x03B1; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03BB;&#x03AF;&#x03B3;&#x03B1;.</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_5_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_5_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(5,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;</li><li id="Q_5_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_5_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(5,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x039B;&#x03AC;&#x03B8;&#x03BF;&#x03C2;</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_6" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A4;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C0;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BC;&#x03B5; &#x03BD;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B5;&#x03C4;&#x03AC;&#x03BC;&#x03B5; &#x03CC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B8;&#x03AD;&#x03BB;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B5;.</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_6_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_6_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(6,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;</li><li id="Q_6_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_6_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(6,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x039B;&#x03AC;&#x03B8;&#x03BF;&#x03C2;</li></ol></li>
<li class="QuizQuestion" id="Q_7" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A4;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C0;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C4;&#x03B5;&#x03BB;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD; &#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AF;&#x03B1; &#x03BC;&#x03CC;&#x03BB;&#x03C5;&#x03BD;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2; &#x03C3;&#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B7; &#x03BC;&#x03B1;&#x03C2;. </div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_7_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_7_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(7,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC;</li><li id="Q_7_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_7_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(7,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x039B;&#x03AC;&#x03B8;&#x03BF;&#x03C2;</li></ol></li>
 
<li class="QuizQuestion" id="Q_8" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C2; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BB;&#x03B5; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B4;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C2; &#x03B2;&#x03AC;&#x03B6;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B5; ... &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B7;. </div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_8_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_8_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(8,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03BF;&#x03C1;&#x03B3;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03C5;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC;</li><li id="Q_8_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_8_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(8,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03C3;&#x03C5;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B1;&#x03C3;&#x03AF;&#x03B5;&#x03C2;</li><li id="Q_8_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_8_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(8,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03BC;&#x03C0;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C1;&#x03AF;&#x03B5;&#x03C2;</li></ol></li>
<li class="QuizQuestion" id="Q_9" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03B5;&#x03C4;&#x03AC;&#x03C2; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C7;&#x03C1;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x03B7;&#x03BC;&#x03AD;&#x03BD;&#x03BF; &#x03C7;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C4;&#x03AF; &#x03B1;&#x03C0;&#x03CC; &#x03C4;&#x03B5;&#x03C4;&#x03C1;&#x03AC;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BF;:</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_9_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_9_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(9,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B4;&#x03BF; &#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03CD;&#x03BA;&#x03BB;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2;</li><li id="Q_9_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_9_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(9,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C0;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B1;</li></ol></li></ol>
 
</div>
 
<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
</div>
 
<!-- BeginBottomNavButtons -->
 
<!-- EndBottomNavButtons -->
 
<!-- BeginSubmissionForm -->
 
<!-- EndSubmissionForm -->
 
</body>
 
</html>

Μαμά: -Γιωργάκι μην αργήσεις…

Τι πιστεύετε ότι θα κάνει ο Γιωργάκης; Που πρέπει να πετάξει τα σκουπίδια;

8.bmp
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License